Releases
Posted By Gregory

WP Cerber 2.7.2


English version: WP Cerber 2.7.2


Kleine problemen in de plug-in waren opgelost

  1. Fixed bug voor niet-Engelse WordPress-configuratie: de plug-in kan IP niet blokkeren in een bepaalde serveromgeving. Als je een andere taal dan Engels hebt geconfigureerd, moet je deze release installeren.
  2. Twee kleine fouten opgelost die gerelateerd zijn aan 1) niet in staat om IP-subnet uit de toegangslijsten te verwijderen en 2) het verkrijgen van het IP-adres in het geval van reverse proxy werkt niet correct.

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.