Releases
Posted By Gregory

WP Cerber 4.8.2


English version: WP Cerber 4.8.2


Dit is een bugfix-versie.

Bugs verholpen

  • Een reden om een IP-adres te blokkeren, wordt niet weergegeven in e-mailkennisgevingen als Altijd volledige subnet blokkeren Klasse C van indringer-IP is geselecteerd in de instellingen.
  • Een IP-adres uit een bereik kan worden geblokkeerd als u overlappende IP-bereiken in beide IP-toegangslijsten hebt. Dat betekent dat u of uw gebruikers mogelijk zijn buitengesloten van uw site. Betrokken versie: WP Cerber 4.8.

Kleine veranderingen

  • Te beginnen met deze versie van de plug-in worden alle databasetabellen gemaakt met een standaard database-engine. Het zou InnoDB moeten zijn. Om te achterhalen welke engine wordt gebruikt, gaat u naar het gedeelte Tools -> Diagnosegegevens weergeven en inspecteert u Engine- informatie voor de tabellen.
  • Om de compatibiliteit met sommige plug-ins te verbeteren, is de functie voor e-mailmeldingen bijgewerkt en wordt nu de door komma's gescheiden lijst met e-mailadressen gebruikt in plaats van een array.

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.