No Result

Please try another query.WP Cerber Security 8.9.6

English version: WP Cerber Security 8.9.6 Ta wersja wnosi znaczną poprawę alertów i naprawia dwa krytyczne błędy wykryte w poprzedniej wersji. Minimalna zalecana wersja to WordPress 5.5. Minimalna obsługiwana wersja to wciąż WordPress 4.9. Ulepszenia systemu ostrzegania Jeśli znasz WP Cerber, prawdopodobnie używałeś alertów z [...]


WP Cerber Security 8.9.5

English version: WP Cerber Security 8.9.5 Ta wersja zawiera wiele małych, ale ważnych ulepszeń, optymalizację wydajności i poprawki błędów. Od wersji WP Cerber 8.9.5 minimalną zalecaną wersją jest WordPress 5.5. Minimalna obsługiwana wersja to wciąż WordPress 4.9. Ulepszenia rejestrowania aktywności Rejestrowanie wszystkich [...]