Security Blog
Security Blog
Posted By Gregory

Hoe WordPress te beschermen met Fail2Ban


English version: How to protect WordPress with Fail2Ban


Door WP Cerber Security en Fail2Ban samen te gebruiken, kunt u de beveiliging op het meest effectieve niveau versterken. Dat stelt je in staat om een WordPress te beschermen tegen brute-force en DoS-aanvallen op OS-niveau met iptables .

Lees meer over aanvallen: Brute-force-, DoS- en DDoS-aanvallen – wat is het verschil?

Opmerking: u moet root-toegang tot uw Linux-server hebben om Fail2Ban in te stellen.

Met WP Cerber Security heb je drie opties om Fail2Ban te gebruiken

  1. HTTP 403-antwoordheaders gebruiken als u het Apache-toegangslogboek wilt controleren
  2. Syslog-bestanden gebruiken om mislukte aanmeldingspogingen te controleren
  3. Een aangepast logbestand gebruiken om mislukte inlogpogingen te monitoren

Controleer het Apache-toegangslogboek op HTTP 403-antwoorden

Wanneer een poging om in te loggen mislukt, retourneert WP Cerber een 403-antwoord in de HTTP-header. Dat antwoord wordt in het Apache-toegangslogboek geschreven en die records kunnen worden gecontroleerd door Fail2Ban. Dat gedrag van WP Cerber is standaard ingeschakeld. Het nadeel van deze benadering is dat Fail2Ban de volledige access.log moet ontleden om die pogingen te vinden.

Syslog gebruiken om mislukte inlogpogingen te monitoren

Standaard gebruikt WP Cerber de LOG_AUTH- faciliteit wanneer mislukte pogingen worden geregistreerd in het syslog-bestand. Wel kunt u een voorziening opgeven met uw eigen waarde. Om een nieuwe waarde in te stellen, moet u de CERBER_LOG_FACILITY- constante definiëren met een geheel getal. Opmerking: om het schrijven naar de syslog of een aangepast bestand (zie hieronder) mogelijk te maken, moet u Schrijf mislukte inlogpogingen naar het bestand inschakelen in het gedeelte Activiteit van de plug-in-instellingen.

 definiëren('CERBER_LOG_FACILITY', LOG_AUTHPRIV);

Een aangepast bestand gebruiken om mislukte inlogpogingen te controleren

Als u alle mislukte pogingen naar een aangepast logbestand wilt schrijven, moet u een bestandsnaam opgeven met een absoluut pad met de constante CERBER_FAIL_LOG . Vergeet niet om schrijfmachtiging voor het Apache-proces in te stellen voor de map of het logbestand en Schrijf mislukte inlogpogingen naar het bestand in te schakelen. Als het bestand niet bestaat, probeert de plug-in het te maken. Als CERBER_FAIL_LOG is gedefinieerd, schrijft de plug-in geen berichten naar de standaard syslog.

 definiëren('CERBER_FAIL_LOG','/var/log/fail2ban.log');

Zorg ervoor dat het webserverproces (Apache) toestemming heeft om naar een opgegeven bestand te schrijven.

Extra informatie:

https://timnash.co.uk/using-fail2ban-wordpress/

http://www.fail2ban.org

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-fail2ban-works-to-protect-services-on-a-linux-server


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.