Releases

WP Cerber 1.1


English version: WP Cerber 1.1


  • Mogelijkheid toevoegen om activiteitenlijst te filteren op IP, gebruikersnaam of bepaalde gebeurtenis. U kunt zien wat er gebeurt en wanneer het gebeurde met bepaalde IP of gebruikersnaam. Wanneer IP limietaanmeldpogingen bereikt en is geblokkeerd.
  • Beveiliging toevoegen aan toevoegen aan het Black IP Access List-subnet behoort tot het IP-adres van de huidige gebruiker.
  • Optie toevoegen om te werken met site / server achter reverse proxy.
  • Update installatie-instructies.

Last posts from WordPress security blog


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.