Releases

WP Cerber 1.7 met admin interface verbeteringen


English version: WP Cerber 1.7 with admin interface improvements


  • Mogelijkheid toegevoegd om oude records automatisch uit het gebruikersactiviteitenlog te verwijderen. Bekijk Records bewaren voor veld op de instellingenpagina. Deze instelling bepaalt hoeveel dagen WP Cerber logboekregistraties bijhoudt. Log zal automatisch worden opgeruimd volgens een schema.
  • Paginering toegevoegd voor de schermen User Activity en Lockouts.
  • Mogelijkheid toegevoegd om snel de beveiligingsinstellingen naar de aanbevolen standaardwaarden op elk gewenst moment te resetten. Dit is niet van invloed op de aangepaste aanmeldings-URL en IP-toegangslijsten.
  • Vertaling van Duits (Deutsch) toegevoegd, dankzij mario.

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.