Releases

WP Cerber Security 1.7


English version: WP Cerber Security 1.7


  • Dodano możliwość automatycznego usuwania starych wpisów z dziennika aktywności użytkownika. Sprawdź pole Zachowaj rekordy dla na stronie ustawień. To ustawienie określa, przez ile dni WP Cerber będzie przechowywać zapisy dziennika. Dziennik zostanie oczyszczony automatycznie zgodnie z harmonogramem.
  • Dodano paginację dla ekranów Aktywności Użytkownika i Blokad.
  • Dodano możliwość szybkiego resetowania ustawień zabezpieczeń do zalecanych wartości domyślnych w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na niestandardowy adres URL logowania i listy dostępu IP.
  • Dodano tłumaczenie na język niemiecki (Deutsch), dzięki mario.

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.