Releases
Releases

WP Cerber Security 9.6.1


English version: WP Cerber Security 9.6.1


W miarę zbliżania się sezonu wakacyjnego mamy przyjemność przedstawić Państwu aktualną aktualizację WP Cerber. Rozumiejąc znaczenie płynnego i wolnego od błędów doświadczenia, szczególnie w tym świątecznym czasie, nie mogliśmy pozwolić, aby nasi użytkownicy WP Cerber wkroczyli w święta z dwoma irytującymi błędami oprogramowania. Najnowsza wersja to przede wszystkim wersja zawierająca poprawki błędów, zawierająca dwie istotne poprawki błędów i różne ulepszenia wydajności.

Jesteśmy wdzięczni za zaufanie i wsparcie naszych klientów przez cały ubiegły rok. Życzę wszystkim ciepłych i spokojnych Świąt!

Uruchomiliśmy zupełnie nową stronę internetową dla użytkowników WP Cerber

Dołącz do społeczności, aby uzyskać wsparcie od członków i innych użytkowników na całym świecie

Naprawione błędy

  • Naprawiono problem polegający na tym, że nie można było zmienić trybu uwierzytelniania dwuskładnikowego ( 2FA ) dla użytkownika, jeśli 2FA było wcześniej włączone lub całkowicie wyłączone na stronie profilu użytkownika. Miało to miejsce tylko wtedy, gdy klucz licencyjny profesjonalnej wersji WP Cerber wygasł lub został usunięty ze strony internetowej. Skonfigurowanie trybu 2FA (włączonego lub wyłączonego) dla roli użytkownika nie ma żadnego efektu, ponieważ ustawienia poszczególnych użytkowników mają najwyższy priorytet.
  • Naprawiono błąd, który powodował krytyczny błąd PHP: Uncaught TypeError: array_merge(): Argument nr 1 musi być typu array, bool podany w …/wp-cerber/cerber-settings.php:1037

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.