Releases

WP Cerber Security 9.2

English version: WP Cerber Security 9.2 Jest to ważna aktualizacja zabezpieczeń zawierająca poprawkę luki w zabezpieczeniach. Zainstaluj go tak szybko, jak to możliwe, pobierając nową wersję WP Cerber z naszej strony internetowej lub repozytorium wtyczek wordpress.org. Użyj poniższego linku do pobrania wtyczki. Nowe ustawienia [...]


Repozytorium oprogramowania WP Cerber

English version: WP Cerber software repository Uruchomiliśmy własne repozytorium oprogramowania, aby zapewnić nieprzerwany proces aktualizacji oprogramowania dla naszych klientów. Co to jest? Repozytorium oprogramowania WP Cerber to nasza specjalna strona internetowa, na której publikujemy aktualizacje naszych wtyczek i [...]


WP Cerber Security 9.1

English version: WP Cerber Security 9.1 Nowe funkcje Nowa funkcja, która zapobiega ujawnieniu imienia, nazwiska i identyfikatora użytkownika za pośrednictwem żądania HTTP z nazwą użytkownika (loginem) w parametrze nazwa_autora. Nowy raport o stanie użytkownika podczas przeglądania dziennika aktywności/żądań użytkownika. [...]
Security Blog

Aktualizacja dodatku Cloudflare

English version: Update to the Cloudflare add-on Ta aktualizacja zapewnia zgodność z WP Cerber 9.0. Poprzednie wersje dodatku nie są kompatybilne z WP Cerber 9.0 lub nowszym z powodu błędu, który generuje krytyczny błąd PHP. Pobierz dodatek, korzystając z tego linku: https://my.wpcerber.com/downloads/wp-cerber-cloudflare-addon.1.2.zip [...]


Releases

WP Cerber Security 9.0

English version: WP Cerber Security 9.0 Jest to najmniej krytyczna aktualizacja związana z główną wersją w historii, bez przełomowych zmian. Do tej pory wersja 8 zgromadziła tak wiele zmian, że teraz nie może już pasować do nowych funkcji i ciągłych ulepszeń. Witamy WP Cerber 9.0. Nie możemy przestać ulepszać powiadomień. Jeśli [...]


Releases

WP Cerber Security 8.9.6

English version: WP Cerber Security 8.9.6 Ta wersja wnosi znaczną poprawę alertów i naprawia dwa krytyczne błędy wykryte w poprzedniej wersji. Minimalna zalecana wersja to WordPress 5.5. Minimalna obsługiwana wersja to wciąż WordPress 4.9. Ulepszenia systemu ostrzegania Jeśli znasz WP Cerber, prawdopodobnie używałeś alertów z czasami [...]


Releases

WP Cerber Security 8.9.5

English version: WP Cerber Security 8.9.5 Ta wersja zawiera wiele małych, ale ważnych ulepszeń, optymalizację wydajności i poprawki błędów. Od wersji WP Cerber 8.9.5 minimalną zalecaną wersją jest WordPress 5.5. Minimalna obsługiwana wersja to wciąż WordPress 4.9. Ulepszenia rejestrowania aktywności Rejestrowanie wszystkich zakończonych [...]


Releases

WP Cerber Security 8.9.3

English version: WP Cerber Security 8.9.3 To jest aktualizacja zabezpieczeń. Jeśli korzystasz z uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA) , zainstaluj tę wersję JAK NAJSZYBCIEJ. Ulepszenia Skaner: sumy kontrolne wygenerowane przy użyciu ręcznie załadowanych archiwów ZIP mają pierwszeństwo przed archiwami zdalnymi. Bardzo ważne jest, jeśli [...]


Releases

WP Cerber Security 8.9

English version: WP Cerber Security 8.9 Ta wersja wprowadza wiele małych, ale ważnych zmian i aktualizacji do wielu części WP Cerber, ale przede wszystkim do skanera złośliwego oprogramowania. Prawie wszystkie aspekty skanowania plików zostały ulepszone i zoptymalizowane. Oznacza to mniej fałszywych alarmów, dokładniejszą analizę ryzyka [...]Development versions

Development version 8.8.6

English version: Development version 8.8.6 Co nowego w tej wersji Możesz określić ciąg „User-Agent” dla żądań z głównej (głównej) witryny Cerber.Hub, definiując stałą PHP CERBER_HUB_UA w pliku wp-config.php. Oto linia, której możesz użyć: define('CERBER_HUB_UA', 'My User Agent'); Rejestrowanie diagnostyczne żądań [...]


Releases

WP Cerber Security 8.8.5

English version: WP Cerber Security 8.8.5 Ta wersja wprowadza ulepszenia na wielu stronach administracyjnych WP Cerbera. Strony stały się responsywne i renderowane w sposób elastyczny. Zapytania do bazy danych zostały zoptymalizowane, a ich liczba została zmniejszona. Nowe funkcje administracyjne Szybka analiza aktywności użytkowników [...]


Releases

WP Cerber Security 8.8.3

English version: WP Cerber Security 8.8.3 Nowe funkcje bezpieczeństwa logowania Wyłączanie domyślnego uwierzytelniania użytkownika WordPress przez wp-login.php i używanie go jako przynęty Po włączeniu WP Cerber zapobiega uwierzytelnianiu użytkownika, nawet przy użyciu poprawnych nazw użytkowników i haseł. Po próbie zalogowania się WP [...]