Security Blog
Security Blog
Posted By Gregory

Usuwanie danych osobowych


English version: Deleting personal data


W zależności od konfiguracji podczas normalnej pracy WP Cerber może gromadzić informacje w bazie danych serwisu. Informacje te można uznać za dane osobowe w rozumieniu obowiązującego prawa dotyczącego prywatności (takiego jak RODO ). Wszystkie te dane można usunąć, a także wyeksportować na żądanie użytkownika z pulpitu nawigacyjnego WordPress w prosty sposób, bez użycia narzędzi do bazy danych.

Aby rozpocząć korzystanie z funkcji usuwania danych osobowych w WP Cerber, musisz ją włączyć w ustawieniach wtyczki. Przejdź do strony administratora zasad użytkownika i kliknij kartę Globalne. Przewiń do sekcji Dane osobowe. Kliknij opcję Włącz usuwanie danych. Jeśli przepisy dotyczące prywatności, zgodnie z którymi dane osobowe w Twojej witrynie są przetwarzane, zagrażają adresom IP jako danym osobowym (tak jak RODO ), musisz włączyć opcję „Usuń dane sesji użytkownika, gdy dane użytkownika zostaną usunięte”. Powinieneś to zrobić, ponieważ WordPress przechowuje adresy IP użytkowników w rekordzie sesji, który jest tworzony, gdy użytkownik loguje się na stronie internetowej. Standardowe narzędzie do usuwania WordPress nie usuwa tych adresów IP.

Usuń dane osobowe WordPress RODO

Korzystanie z narzędzia WordPress do usuwania danych osobowych

Po włączeniu funkcji usuwania możesz użyć narzędzia WordPress do usuwania danych osobowych, które znajduje się w menu Narzędzia / Usuń dane osobowe.

Usuwanie danych osobowych RODO WordPress

Jakie dane są usuwane

Po dodaniu i przetworzeniu żądania usunięcia danych osobowych przez administratora strony WP Cerber znajduje użytkownika WordPress z adresem e-mail podanym w żądaniu. Jeśli użytkownik zostanie znaleziony, wszystkie wpisy w dzienniku Cerbera odnoszące się do użytkownika zostaną usunięte po kliknięciu przycisku Usuń dane osobowe. Jeśli opcja „Usuń dane sesji użytkownika, gdy dane użytkownika zostaną wymazane” jest włączona, wszystkie sesje użytkownika zostaną przerwane, a wszystkie dane sesji również zostaną usunięte.

Jak opróżnić tabele dziennika WP Cerber

Istnieje alternatywny sposób, który umożliwia całkowite usunięcie wszystkich danych z tabel dziennika, przeczytaj więcej:Jak wyczyścić dzienniki aktywności i ruchu na żywo

Jak zablokować użytkownika

Po usunięciu danych osobowych użytkownika możesz go zablokować, aby uniemożliwić mu ponowne logowanie i przetwarzanie danych osobowych.

Zalecane ustawienia dla RODO

Włącz oba ustawienia: „Włącz usuwanie danych” i „Zakończ sesje użytkownika”.

Jakie wersje oprogramowania potrzebujesz

Opisane powyżej narzędzie jest dostępne od wersji WordPress 4.9.6 i WP Cerber 8.5.8

Czy wtyczka WP Cerber przetwarza dane osobowe w chmurze?

Wtyczka WP Cerber nie wysyła ani nie przetwarza danych osobowych w żadnej chmurze. Bardzo poważnie traktujemy Twoją prywatność, prywatność użytkowników i naszą reputację. Jesteśmy głęboko przekonani, że żadne dane osobowe ani wrażliwe informacje techniczne nie mogą być przetwarzane ani przechowywane na naszych serwerach.

Co dalej

Eksport danych osobowych
Wyjaśnienie plików cookie WP Cerber


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.