WordPress Security How To

Jak oczyścić aktywności i żyć dzienniki ruchu


English version: How to clean up the activity and live traffic logs


Uwaga: następujących operacji nie można wycofać.

Jak usunąć wszystkie rekordy dziennika aktywności

Aby całkowicie usunąć wszystkie rekordy dziennika aktywności, przejdź do strony WP Cerber → Narzędzia administratora i kliknij zakładkę Diagnostyka . W sekcji Informacje o bazie danych znajdź następujący tytuł: Tabela: cerber_log, wiersze: xxxx . Kliknij przycisk Usuń wszystkie wiersze obok niego.

Jak usunąć wszystkie rekordy dziennika inspektora ruchu drogowego

Aby całkowicie usunąć wszystkie rekordy dziennika Traffic Inspector (karta Ruch na żywo), przejdź do strony WP Cerber → Narzędzia administratora i kliknij zakładkę Diagnostyka . W sekcji Informacje o bazie danych znajduje się następujący tytuł: Tabela: cerber_traffic, rows: xxxx . Kliknij przycisk Usuń wszystkie wiersze obok niego.

Czytaj więcej: Traffic Inspector i logowanie się


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.