WordPress Security How To

Jak wyczyścić dzienniki aktywności i ruchu na żywo


English version: How to clean up the activity and live traffic logs


Uwaga: następujących operacji nie można wycofać

Jak usunąć wszystkie rekordy dziennika aktywności

Aby całkowicie usunąć wszystkie rekordy dziennika aktywności zapisane w bazie danych serwisu, przejdź do strony administratora WP Cerber → Narzędzia i kliknij zakładkę Diagnostyka . W sekcji Informacje o bazie danych znajdź następujący tytuł: Tabela: cerber_log, wiersze: xxxx . Kliknij znajdujący się obok niego przycisk Usuń wszystkie wiersze .

Jak usunąć wszystkie rekordy dziennika Inspektora ruchu drogowego

Aby całkowicie usunąć wszystkie rekordy dziennika Traffic Inspector (są one pokazane w zakładce Live Traffic), przejdź do strony administratora WP Cerber → Narzędzia i kliknij zakładkę Diagnostyka . W sekcji Informacje o bazie danych znajdź następujący tytuł: Tabela: cerber_traffic, wiersze: xxxx . Kliknij znajdujący się obok niego przycisk Usuń wszystkie wiersze .

Czytaj więcej: Inspektor ruchu drogowego i logowanie jak to zrobić

Jak zachować zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych

Poniższe funkcje zapewniają pełną kontrolę nad danymi osobowymi, jeśli zostały one zarejestrowane przez WP Cerber i pomagają Twojej organizacji zachować zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych, takimi jak RODO w Europie lub CCPA w Kalifornii.

Eksportowanie danych osobowych
Usuwanie danych osobowych


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.