WordPress Security How To

Hoe het opruimen van de activiteit en live verkeersinformatie logs


English version: How to clean up the activity and live traffic logs


Opmerking: de volgende bewerkingen kunnen niet worden teruggedraaid.

Alle activiteitenlogboekrecords verwijderen

Als u alle records van het activiteitenlogboek volledig wilt verwijderen, gaat u naar de pagina WP Cerber → Beheer van hulpprogramma 's en klikt u op het tabblad Diagnostiek . Zoek in de sectie Databaseinformatie de volgende titel: Table: cerber_log, rows: xxxx . Klik op de knop Alle rijen verwijderen naast de knop.

Hoe alle logbestanden van Traffic Inspector te verwijderen

Om alle logbestanden van Traffic Inspector (tabblad Actief verkeer) volledig te verwijderen, gaat u naar de pagina WP Cerber → Hulpprogramma 's en klikt u op het tabblad Diagnostiek . Zoek in de sectie Databaseinformatie de volgende titel: Table: cerber_traffic, rows: xxxx . Klik op de knop Alle rijen verwijderen naast de knop.

Lees meer: Traffic Inspector en loggen hoe


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.