Releases
Releases

WP Cerber Security 9.6.2


English version: WP Cerber Security 9.6.2


Jesteśmy w trakcie aktualizacji interfejsu administratora wtyczki, co wymaga znacznego wysiłku. Początkowo WP Cerber został zbudowany w oparciu o API ustawień WordPress, które z biegiem czasu stało się nieadekwatne dla współczesnych potrzeb administratora i interfejsu ustawień. Poleganie na tym interfejsie API przez lata ograniczyło naszą możliwość wprowadzania nowych ustawień i aktualizowania układów stron administracyjnych. Szczególnie trudne przeszkody stwarza wprowadzanie nowych typów ustawień i przenoszenie ustawień pomiędzy stronami administracyjnymi. W rezultacie WP Cerber narósł znaczny dług techniczny, którym teraz się zajmiemy. Chociaż większość zmian zachodzi za kulisami, jesteśmy w połowie wypuszczenia nowego projektu panelu administracyjnego.

Nowe narzędzie administracyjne

Narzędzie Event Insight zostało opracowane w celu zapewnienia administratorom witryn WordPress jasnych wyjaśnień dotyczących zdarzeń zarejestrowanych w dziennikach bezpieczeństwa WP Cerber. Korzystając z dynamicznie aktualizowanej bazy wiedzy, narzędzie upraszcza interpretację logów, pomagając administratorom szybko sprawdzić i wzmocnić bezpieczeństwo ich witryny. Narzędzie generuje wyskakujące wyjaśnienia na stronach administracyjnych „Aktywność” i „Blokady”.

Obecnie narzędzie na wczesnym etapie rozwoju może nie zawsze dostarczać szczegółowych informacji. W nadchodzących tygodniach pojawi się wiele aktualizacji i ulepszeń tego narzędzia.

Najważniejsze cechy narzędzia:

 • Zapewnia precyzyjne, zrozumiałe wyjaśnienia dla każdego zarejestrowanego zdarzenia, zwiększając wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń i anomalii.
 • Wyświetl konkretne ustawienia zabezpieczeń zastosowane przez WP Cerber podczas przetwarzania każdego żądania, oferując przejrzysty wgląd w środki ochronne wdrożone dla Twojej witryny.
 • Pomaga szybko dostosować konfiguracje zabezpieczeń, prowadząc Cię do odpowiednich ustawień wtyczek.
An Event Insight Tool is developed to provide WordPress website administrators with clear explanations of events logged in WP Cerber security logs.

An Event Insight Tool is developed to provide WordPress website administrators with clear explanations.

Baza wiedzy jest regularnie aktualizowana w oparciu o wiedzę zespołu WP Cerber. Dzięki temu narzędzie dostarcza aktualne i istotne informacje, co pozwala skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom bezpieczeństwa, przed którymi stoi obecnie WordPress.

Nowe ustawienia konfiguracji wyjątków

Wprowadzono nowe ustawienia w celu konfiguracji wyjątków opartych na nagłówkach dla antyspamu i zapory ogniowej WP Cerber, zwiększając elastyczność wtyczki. Te wyjątki wykorzystują nagłówki HTTP do identyfikowania żądań, które powinny ominąć zaporę sieciową lub inspekcje antyspamowe, umożliwiając bezproblemową integrację z zewnętrznymi aplikacjami internetowymi i minimalizując fałszywe alarmy. Takie wyłączone żądania zostaną wyróżnione zieloną etykietą „Zastosowano wyjątek nagłówka” w dzienniku ruchu na żywo, zakładając, że rejestrowanie jest aktywne.

Różne ulepszenia i aktualizacje

 • WP Cerber rejestruje teraz przyczyny blokowania adresów IP z większą dokładnością. To ulepszenie upraszcza proces identyfikowania głównej przyczyny blokady adresu IP. Poprzednio, jeśli zablokowany adres IP w dalszym ciągu wysyłał spam lub podejrzane żądania, zarejestrowany powód blokowania zmieniał się na nieinformacyjny „Wiele błędnych żądań”.
 • Aby uprościć zarządzanie komentarzami będącymi spamem i powiązanymi ustawieniami wtyczek, wprowadzono nowe zdarzenie w dzienniku aktywności „Komentarz oznaczony jako spam” . To zdarzenie jest rejestrowane, gdy WP Cerber zidentyfikuje komentarz jako spam i przeniesie go na listę spamu. Jeśli ustawienia modułu antyspamowego są skonfigurowane tak, aby blokować komentarze zawierające spam, rejestrowane jest zdarzenie „Odmowa komentarza zawierającego spam” , a komentarz nie jest przenoszony na listę spamu, lecz całkowicie odrzucany.
 • Do dziennika aktywności dodano nowy szybki filtr „Zdarzenia spamowe” . Wybierając ten filtr, możesz łatwo przeglądać wszystkie zdarzenia związane ze spamem i działania podejmowane przez mechanizm antyspamowy WP Cerber.

Ulepszenia interfejsu administratora wtyczek

 • Wprowadzono mechanizm usuwania z kolejki do wykrywania i usuwania wrogich skryptów JavaScript, które mogą być ładowane przez inne wtyczki WordPress na stronach administracyjnych WP Cerber. Mechanizm ten zaimplementowano w celu poprawy kompatybilności i zapobiegania konfliktom, zwiększając w ten sposób zarówno wydajność, jak i bezpieczeństwo. Gwarantuje płynniejsze i bardziej niezawodne działanie na desce rozdzielczej WP Cerber.
 • Zaktualizowano układ niektórych stron ustawień administratora wtyczek, aby uczynić je bardziej przyjaznymi dla użytkownika. Zaktualizowano także tłumaczenia, aby zapewnić lepszą dostępność dla odbiorców na całym świecie.
 • Udoskonalono sformułowania ustawień wtyczek, aby zwiększyć przejrzystość i ułatwić lepsze zrozumienie zachowania WP Cerber.

Naprawione błędy

 • Naprawiono drobny błąd PHP: „Wystąpił błąd typu E_ERROR w linii 661 pliku /wp-cerber/cerber-lab.php.”
 • Naprawiono drobny błąd PHP: Ostrzeżenie PHP: Niezdefiniowany klucz tablicy „net_connection_ip” w /wp-cerber/cerber-lab.php w linii 330

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.