Security Blog

Dodatek Cloudflare dla WP Cerber

This optional add-on brings an additional security measure for your WordPress by providing integration with the Cloudflare cloud-based firewall. When enabled, it adds and removes IP addresses blocked by WP Cerber to and from the Cloudflare IP Access Rules continuously. This prevents malicious IP addresses from accessing the entire [...]


Releases

WP Cerber Security 7.9

We continue to improve the WP Cerber Security algorithms in responding to new cybersecurity threats and risks. Here is what you get in this version. New features Traffic Inspector has got a new error monitoring tool that works as an additional security layer. The plugin monitors suspicious requests that cause 4xx and 5xx HTTP errors and [...]

Releases

WP Cerber Security 6.1

English version: WP Cerber Security 6.1 Jeśli przegapiłeś: ogłoszenie wersji 6.0 . Ulepszenia Inspektor ruchu drogowego ma ustawienie Żądaj białej listy. Aby wykluczyć określone żądanie z kontroli, podaj ciąg żądania bez domeny witryny i ciągu zapytania (parametry GET). Czytaj więcej . Do formularza wyszukiwania zaawansowanego na stronie [...]Releases

WP Cerber Security 6.0

English version: WP Cerber Security 6.0 Nowe funkcje Ataki hakerów na strony internetowe stają się coraz silniejsze i mądrzejsze, ponieważ szybko rozwijające się technologie stwarzają nowe możliwości dla hakerów i cyberprzestępców. Nie możemy tych faktów zignorować, dlatego wdrożyliśmy nową funkcję: Inspektor Ruchu . Jest to [...]Security Blog

Cloudflare i WP Cerber

If your site is behind the Cloudflare proxy service and your WordPress is protected by the WP Cerber plugin, you have to do two things to let them work well together. Enable My site is behind a reverse proxy on the Main Settings page. If you have configured the Custom login URL, you have to exclude it from caching by Cloudflare’s [...]