Releases

WP Cerber Security 6.1


English version: WP Cerber Security 6.1


W przypadku pominięcia: komunikat w wersji 6.0 .

Ulepszenia

  • Traffic Inspector ma ustawienie Request White List. Aby wykluczyć określone żądanie z inspekcji, należy określić łańcuch żądania bez domeny witryny i łańcucha zapytania (parametry GET). Czytaj więcej .
  • Filtr aktywności został dodany do formularza wyszukiwania zaawansowanego na stronie inspektora ruchu.

Aktualizacje

  • Tłumaczenia zostały zaktualizowane.
  • Tekst powiadomienia na 403 Forbidden Page został zaktualizowany.

Błędy naprawione

  • Dwa widżety reCAPTCHA na formularzach logowania / rejestracji.
  • Prawidłowy adres IP może zostać zablokowany przez Traffic Inspector na serwerze Windows (serwerze).

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.