Releases

WP Cerber Security 6.1


English version: WP Cerber Security 6.1


Jeśli przegapiłeś: ogłoszenie wersji 6.0 .

Ulepszenia

  • Inspektor ruchu drogowego ma ustawienie Żądaj białej listy. Aby wykluczyć określone żądanie z kontroli, podaj ciąg żądania bez domeny witryny i ciągu zapytania (parametry GET). Czytaj więcej .
  • Do formularza wyszukiwania zaawansowanego na stronie Inspektora ruchu dodano filtr aktywności.

Aktualizacje

  • Tłumaczenia zostały zaktualizowane.
  • Zaktualizowano tekst powiadomienia na Zakazanej Stronie 403.

Błędy naprawione

  • Dwa widżety reCAPTCHA w formularzach logowania/rejestracji.
  • Prawidłowy adres IP może zostać zablokowany przez Inspektora ruchu na serwerze (serwerze) z systemem Windows.

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.