Releases
Releases

WP Cerber Security 6.0


English version: WP Cerber Security 6.0


Nowe funkcje

Ataki hakerów na strony internetowe stają się coraz silniejsze i mądrzejsze, ponieważ szybko rozwijające się technologie stwarzają nowe możliwości dla hakerów i cyberprzestępców. Nie możemy tych faktów zignorować, dlatego wdrożyliśmy nową funkcję: Inspektor Ruchu . Jest to wyspecjalizowany algorytm kontroli żądań, który działa jako dodatkowa warstwa ochrony. Od wersji 6.0 WP Cerber Security sprawdza wszystkie podejrzane żądania i blokuje je, zanim wyrządzą szkodę witrynie internetowej. Ten algorytm zabezpieczeń jest domyślnie włączony i nie wymaga konfiguracji. Zostanie on udoskonalony w oparciu o wiedzę, którą zdobywamy podczas zbierania i analizowania wzorców ataków hakerskich w naszym Laboratorium Cerber .

Traffic Inspector nie tylko sprawdza żądania, ale opcjonalnie je rejestruje, dzięki czemu możesz sprawdzić je ręcznie. Czy możliwe jest, że logowanie spowalnia działanie witryny? Prawdopodobnie jest to możliwe na darmowym hostingu, jeśli włączone jest rejestrowanie całego ruchu, wyłączone jest ignorowanie robotów wyszukiwarek i włączone jest zapisywanie pól żądań.

Ulepszenia

  • Dodano możliwość czyszczenia tabel DB Cerbera. Teraz możesz ręcznie usunąć wszystkie wiersze z tabeli DB Cerbera na stronie administratora Narzędzia/Diagnostyka. Uwaga: tej operacji nie można cofnąć.
  • Jeśli w Twoim środowisku hostingowym (serwerze internetowym) występują pewne problemy, które mogą mieć wpływ na działanie wtyczki, zostaną one pokazane na stronie Narzędzia/Diagnostyka.
  • Na stronie administracyjnej Listy dostępu znajdują się nowe łącza dla każdego wpisu umożliwiające sprawdzanie żądań HTTP z określonej sieci lub adresu IP.
  • Dodano ochronę zapobiegającą wykonywaniu zaplanowanych zadań kilka razy na godzinę. Jeśli od czasu do czasu otrzymujesz kilka identycznych raportów tygodniowych, to właśnie tak jest w Twoim przypadku.

Aktualizacje

  • Zaktualizowano tłumaczenia językowe. Dziękuję wszystkim tłumaczom!
  • Ulepszono kod JavaScript, aby wyeliminować nadmierne pola w żądaniach GET.
  • Optymalizacje wydajności kodu.

Błędy naprawione

  • Aby wyeliminować możliwe komunikaty ostrzegawcze w dzienniku błędów serwera lub panelu WordPress, funkcja inet_pton() została zastąpiona funkcją filter_var().

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.