Security Blog
Security Blog

Pliki cookie przeglądarki ustawione przez WP Cerber


English version: Browser cookies set by WP Cerber


Gdy WP Cerber jest zainstalowany na Twojej stronie internetowej, może generować i ustawiać kilka plików cookie przeglądarki wyłącznie w celu zabezpieczenia Twojej witryny poprzez wykrywanie i łagodzenie złośliwej aktywności. Wszystkie te pliki cookie mają losowo generowane nazwy i zawierają losowo generowane wartości. W plikach cookie nie są przechowywane żadne dane osobowe ani wrażliwe.

Te pliki cookie umożliwiają WP Cerber rozróżnianie zalogowanych użytkowników i niezalogowanych odwiedzających, a także botów wyszukiwarek i spamerów. Na podstawie zestawu plików cookie w żądaniu WP Cerber ogranicza dostęp do chronionych obszarów, formularza logowania i pulpitu nawigacyjnego WordPress.

Jakie dane zawierają pliki cookie

Pliki cookie zawierają losowo generowane wartości alfanumeryczne. Żadne dane osobowe nie są używane.

Ile ciasteczek ustawia WP Cerber

Liczba jest losowa i generalnie zależy od konfiguracji wtyczki. Zwykle jest to od 2 do 6 ciasteczek.

Jak zidentyfikować pliki cookie ustawione przez WP Cerber

Jeśli obowiązujące przepisy dotyczące prywatności lub polityka zgody użytkownika wymagają wyszczególnienia plików cookie, określ unikalny prefiks plików cookie w ustawieniach wtyczki i użyj go jako unikalnego identyfikatora plików cookie.

Prefiks plików cookie

Możesz określić dowolny prefiks alfanumeryczny dla plików cookie WP Cerber, których potrzebujesz. Na przykład „alfa_”. Ustawienie konfiguracji znajduje się na stronie administratora Ustawień głównych w sekcji „Ustawienia specyficzne dla witryny”.

Wyświetlanie plików cookie WP Cerber na stronie internetowej

Aby Twoja witryna była w pełni zgodna z RODO, może być konieczne wyświetlenie wszystkich plików cookie na stronie zgody na pliki cookie. Za pomocą krótkiego kodu WordPress możesz wyświetlić listę plików cookie przeglądarki ustawionych przez WP Cerber. Zobacz kilka przykładów poniżej. Wszystkie atrybuty są opcjonalne. Możesz użyć dowolnej ich kombinacji.

[wp_cerber_cookies]
[wp_cerber_cookies type="comma" id="html_id"]
[wp_cerber_cookies type="table" style="background-color:gray; color:white;"]
[wp_cerber_cookies type="list" id="list_of_cookies" text="Any text to display above the list. It is shown if WP Cerber sets cookies."]

Nie jest wymagana zgoda użytkownika

Nie musisz uzyskiwać zgody użytkownika, ponieważ pliki cookie WP Cerber są bezwzględnie konieczne i żadna osoba fizyczna nie jest powiązana z plikami cookie.

Jak zachować zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności danych

Poniższe funkcje zapewniają pełną kontrolę nad danymi osobowymi, jeśli zostały zarejestrowane przez WP Cerber, i pomagają Twojej organizacji zachować zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności danych, takimi jak RODO w Europie lub CCPA w Kalifornii.

Eksport danych osobowych
Usuwanie danych osobowych


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.