Security Blog
Security Blog

pliki cookie ustawione przez WP Cerber


English version: Browser cookies set by WP Cerber


Kiedy WP Cerber jest zainstalowany na twojej stronie internetowej, może generować i ustawiać kilka plików cookie przeglądarki, wyłącznie w celu zabezpieczenia twojej witryny poprzez wykrywanie i ograniczanie złośliwej aktywności. Wszystkie te pliki cookie mają losowo generowane nazwy i zawierają losowo generowane wartości. Żadne dane osobowe nie są wykorzystywane.

Te pliki cookie pozwalają WP Cerber odróżniać zalogowanych i niezalogowanych użytkowników, a także boty wyszukiwarek i spamerów. Na podstawie zestawu plików cookie w żądaniu WP Cerber ogranicza dostęp do obszarów chronionych, formularza logowania i pulpitu nawigacyjnego WordPress.

Co zawierają pliki cookie danych

Pliki cookie zawierają losowo generowane wartości alfanumeryczne. Żadne dane osobowe nie są wykorzystywane.

Ile plików cookie ustawia WP Cerber

Liczba jest losowa i ogólnie zależy od konfiguracji wtyczki. Zwykle jest to od 2 do 6 plików cookie.

Jak rozpoznać pliki cookie ustawione przez WP Cerber

Jeśli obowiązujące prawo dotyczące prywatności lub polityka zgody użytkownika wymagają podania plików cookie, określ unikalny przedrostek plików cookie w ustawieniach wtyczki i użyj go jako identyfikatora pliku cookie.

Prefiks cookie

Możesz określić dowolny alfanumeryczny prefiks potrzebnych plików cookie WP Cerber. Na przykład „alpha_”. Ustawienie konfiguracji znajduje się na stronie administratora Głównych ustawień w sekcji „Ustawienia specyficzne dla witryny”.

Nie jest wymagana zgoda użytkownika

Nie musisz uzyskiwać zgody użytkownika, ponieważ pliki cookie WP Cerber są absolutnie niezbędne i żadna osoba fizyczna nie jest powiązana z plikami cookie.

Co dalej

Poniższe funkcje zapewniają pełną kontrolę danych osobowych rejestrowanych, jeśli są rejestrowane przez WP Cerber, i pomagają Twojej organizacji w przestrzeganiu przepisów dotyczących prywatności danych, takich jak RODO w Europie lub CCPA w Kalifornii.

Eksport danych osobowych
Usuwanie danych osobowych


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.