Security Blog
Security Blog

pliki cookie ustawione przez WP Cerber


English version: Browser cookies set by WP Cerber


Gdy WP Cerber jest zainstalowany w Twojej witrynie, może generować i ustawiać kilka plików cookie przeglądarki wyłącznie w celu zabezpieczenia Twojej witryny poprzez wykrywanie i ograniczanie złośliwej aktywności. Wszystkie te pliki cookie mają losowo generowane nazwy i zawierają losowo generowane wartości. W plikach cookie nie są przechowywane żadne dane osobowe ani wrażliwe.

Te pliki cookie pozwalają WP Cerber na odróżnianie zalogowanych użytkowników i niezalogowanych gości, a także botów wyszukiwarek i spamerów. W oparciu o zestaw plików cookie w żądaniu WP Cerber ogranicza dostęp do obszarów chronionych, formularza logowania i pulpitu WordPress.

Jakie dane zawierają pliki cookie

Pliki cookie zawierają losowo generowane wartości alfanumeryczne. Żadne dane osobowe nie są wykorzystywane.

Ile plików cookie ustawia WP Cerber

Liczba jest losowa i generalnie zależy od konfiguracji wtyczki. Zwykle jest to od 2 do 6 plików cookie.

Jak rozpoznać pliki cookie ustawione przez WP Cerber

Jeśli obowiązujące prawo dotyczące prywatności lub polityka w zakresie zgody użytkownika wymaga podania listy plików cookie, należy określić unikalny prefiks plików cookie w ustawieniach wtyczki i używać go jako unikalnego identyfikatora plików cookie.

Prefiks pliku cookie

Możesz określić dowolny prefiks alfanumeryczny dla potrzebnych plików cookie WP Cerber. Na przykład „alpha_”. Ustawienie konfiguracji znajduje się na stronie administratora ustawień głównych w sekcji „Ustawienia specyficzne dla witryny”.

Wyświetlanie plików cookie WP Cerber na stronie internetowej

Aby Twoja witryna była w pełni zgodna z RODO, może być konieczne wyświetlenie wszystkich plików cookie na stronie zgody na pliki cookie. Za pomocą skrótu WordPress możesz wyświetlić listę plików cookie przeglądarki ustawionych przez WP Cerber. Zobacz kilka przykładów poniżej. Wszystkie atrybuty są opcjonalne. Możesz użyć dowolnej ich kombinacji.

[wp_cerber_cookies]
[wp_cerber_cookies type="comma" id="html_id"]
[wp_cerber_cookies type="table" style="background-color:gray; color:white;"]
[wp_cerber_cookies type="list" id="list_of_cookies" text="Any text to display above the list. It is shown if WP Cerber sets cookies."]

Nie jest wymagana żadna zgoda użytkownika

Nie musisz uzyskiwać zgody użytkownika, ponieważ pliki cookie WP Cerber są absolutnie niezbędne i żadna osoba fizyczna nie jest powiązana z plikami cookie.

Jak przestrzegać przepisów dotyczących prywatności danych

Poniższe funkcje zapewniają pełną kontrolę nad danymi osobowymi, jeśli zostały zarejestrowane przez WP Cerber, i pomagają Twojej organizacji w przestrzeganiu przepisów dotyczących prywatności danych, takich jak RODO w Europie lub CCPA w Kalifornii.

Eksport danych osobowych
Usunięcie danych osobowych


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.