Releases
Posted By Gregory

WP Cerber Security 8.6


English version: WP Cerber Security 8.6


Pandemia wirusa koronowego nie jest wymówką; kontynuujemy rozwój nowych wersji WP Cerber i wspieranie naszych klientów.

Od WP Cerber 8.6 minimalna obsługiwana wersja PHP to 5.6. Jeśli nadal korzystasz z wersji PHP 5.x, gorąco zachęcamy do aktualizacji PHP do wersji 7.3.

Integracja z Cloudflare

WP Cerber 8.6 zapewnia integrację z zaporą Cloudflare. Jest zaimplementowany jako specjalny dodatek do WP Cerber i można go pobrać bezpłatnie z naszej strony internetowej. Dowiedz się więcej o dodatku Cloudflare .

Aktualizacje i ulepszenia

Skaner złośliwego oprogramowania ma ulepszoną funkcję monitorowania nowych i zmodyfikowanych plików. Teraz można ustawić opcję Wyłącz, Pliki wykonywalne lub Wszystkie pliki. Zalecaną opcją jest „Pliki wykonywalne”. Jest to wartość domyślna; nie są potrzebne żadne działania.

Nowe ustawienia skanera złośliwego oprogramowania WordPress

Dodatkowe pola wyszukiwania dziennika aktywności. Umożliwiają znalezienie konkretnego żądania według jego identyfikatora żądania (RID) i/lub wyszukanie ciągu znaków w adresie URL żądania.

WordPress nowe filtry aktywności WP Cerber

Drobne aktualizacje

Poprawiono brzmienie i układ stron ustawień wtyczek.

Nazwa etykiety Session ID (SID) została zmieniona na Request ID (RID), aby odzwierciedlić jej prawdziwe znaczenie.


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.