Releases
Posted By Gregory

WP Cerber Security 8.6


English version: WP Cerber Security 8.6


Pandemia koronawirusa nie jest wymówką; nadal rozwijamy nowe wersje WP Cerber i wspieramy naszych klientów.

Od WP Cerber 8.6 minimalna obsługiwana wersja PHP to 5.6. Jeśli nadal korzystasz z wersji PHP 5.x, gorąco zachęcamy do zaktualizowania PHP do wersji 7.3.

Integracja z Cloudflare

WP Cerber 8.6 zapewnia integrację z zaporą ogniową Cloudflare. Jest zaimplementowany jako specjalny dodatek WP Cerber i jest dostępny do pobrania za darmo z naszej strony internetowej. Dowiedz się więcej o dodatku Cloudflare .

Aktualizacje i ulepszenia

Skaner złośliwego oprogramowania ma ulepszenia funkcji monitorowania nowych i zmodyfikowanych plików. Teraz można go ustawić na Wyłącz, Pliki wykonywalne lub Wszystkie pliki. Zalecaną opcją są „Pliki wykonywalne”. Jest to wartość domyślna; żadne działania nie są potrzebne.

Nowe ustawienia skanera złośliwego oprogramowania WordPress

Dodatkowe pola wyszukiwania dla dziennika aktywności. Umożliwiają one znalezienie określonego żądania według jego identyfikatora żądania (RID) lub/i wyszukanie ciągu znaków w adresie URL żądania.

WordPress nowe filtry aktywności WP Cerber

Drobne aktualizacje

Poprawiono brzmienie i układ stron ustawień wtyczek.

Nazwa etykiety Session ID (SID) została zmieniona na Request ID (RID), aby odzwierciedlić jej prawdziwe znaczenie.


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.