Security Blog
Security Blog

Browsercookies geplaatst door WP Cerber


English version: Browser cookies set by WP Cerber


Wanneer WP Cerber op uw website is geïnstalleerd, kan het verschillende browsercookies genereren en instellen met als enig doel uw website te beveiligen door kwaadwillige activiteiten te detecteren en te beperken. Al deze cookies hebben willekeurig gegenereerde namen en bevatten willekeurig gegenereerde waarden. In de cookies worden geen persoonlijke of gevoelige gegevens opgeslagen.

Met deze cookies kan WP Cerber onderscheid maken tussen ingelogde gebruikers en niet-ingelogde bezoekers, evenals bots en spammers van zoekmachines. Op basis van de set cookies in een verzoek beperkt WP Cerber de toegang tot beschermde gebieden, het inlogformulier en het WordPress-dashboard.

Welke gegevenscookies bevatten

Cookies bevatten willekeurig gegenereerde alfanumerieke waarden. Er worden geen persoonlijke gegevens gebruikt.

Hoeveel cookies WP Cerber stelt

Het aantal is willekeurig en hangt in het algemeen af van de configuratie van de plug-in. Meestal zijn het 2 tot 6 koekjes.

Hoe cookies van WP Cerber te identificeren

Als een toepasselijke privacywet of een beleid voor toestemming van gebruikers vereist dat u cookies vermeldt, specificeer dan het voorvoegsel van de unieke cookies in de plug-ininstellingen en gebruik dit als een unieke cookie-identificatie.

Cookie-voorvoegsel

U kunt elk alfanumeriek voorvoegsel voor WP Cerber-cookies opgeven dat u nodig heeft. Bijvoorbeeld 'alfa_'. De configuratie-instelling bevindt zich op de beheerderspagina van de Hoofdinstellingen in het gedeelte 'Sitespecifieke instellingen'.

WP Cerber-cookies weergeven op een websitepagina

Om ervoor te zorgen dat uw website volledig voldoet aan de AVG, moet u mogelijk alle cookies weergeven op een cookie-toestemmingspagina. Met behulp van een WordPress-shortcode kunt u een lijst met browsercookies weergeven die zijn ingesteld door WP Cerber. Zie hieronder verschillende voorbeelden. Alle attributen zijn optioneel. Je kunt elke combinatie ervan gebruiken.

[wp_cerber_cookies]
[wp_cerber_cookies type="comma" id="html_id"]
[wp_cerber_cookies type="table" style="background-color:gray; color:white;"]
[wp_cerber_cookies type="list" id="list_of_cookies" text="Any text to display above the list. It is shown if WP Cerber sets cookies."]

Er is geen toestemming van de gebruiker nodig

U hoeft geen toestemming van de gebruiker te verkrijgen, omdat de cookies van WP Cerber strikt noodzakelijk zijn en er geen natuurlijke persoon aan de cookies is gekoppeld.

Hoe u kunt voldoen aan de wetgeving inzake gegevensprivacy

De onderstaande functies geven u volledige controle over persoonlijke gegevens als deze zijn geregistreerd door WP Cerber en helpen uw organisatie te voldoen aan de wetgeving inzake gegevensprivacy, zoals GDPR in Europa of CCPA in Californië.

Persoonlijke gegevens exporteren
Persoonlijke gegevens verwijderen


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.