Development versions
Development versions
Posted By Gregory

Development version 8.5.9.1


English version: Development version 8.5.9.1


Pomimo pandemii koronawirusa jesteśmy zaangażowani w opracowywanie nowych wersji wtyczki i wspieranie naszych klientów. Ta wersja WP Cerber zapewnia integrację z zaporą sieciową Cloudflare. Jest zaimplementowany jako specjalny dodatek WP Cerber i jest dostępny do pobrania za darmo z naszej strony internetowej. Dodatek Cloudflare to standardowa wtyczka WordPress, użyj poniższego linku, aby go pobrać.

Pamiętaj, że ten dodatek jest obsługiwany począwszy od WP Cerber 8.5.9.1 i wymaga, aby ustawienie silnika bezpieczeństwa obciążenia było ustawione na dowolną opcję inną niż „Tryb starszej wersji”.

https://my.wpcerber.com/downloads/wp-cerber.8.5.9.1.zip

Dowiedz się więcej: Jak zainstalować dodatek Cloudflare

Dowiedz się więcej: Jak zainstalować wersję rozwojową


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.