Development versions

wersja rozwojowa 6.1.3


English version: Development version 6.1.3


Ulepszenia

  • Algorytm Traffic Inspector wykrywa nieprawidłowo utworzone i podwójne rozszerzenia, takie jak .php.jpg, bardziej precyzyjnie.
  • Listy dostępu akceptują teraz adres IPv6 w dowolnej formie. Możesz wprowadzić skrócony IPv6 (krótki formularz) lub pełny IPv6. Pełny protokół IPv6 zostanie skrócony do krótkiej reprezentacji adresu IPv6.

Błędy naprawione

  • Jeśli REST API jest zablokowany , żądanie ze specjalnie zniekształconym adresem URL może obejść ochronę.
  • Zakres IPv4 na listach dostępu może nie działać zgodnie z oczekiwaniami, w zależności od ustawień serwera / witryny.

Użyj tego linku, aby pobrać wersję rozwojową wtyczki:

https://my.wpcerber.com/downloads/wp-cerber.zip


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.