Development versions

Development version 6.1.3


English version: Development version 6.1.3


Ulepszenia

  • Algorytm Traffic Inspector dokładniej wykrywa zniekształcone i podwójne rozszerzenia, takie jak .php.jpg .
  • Listy dostępu akceptują teraz adres IPv6 w dowolnej formie. Możesz wprowadzić skrócony adres IPv6 (formularz skrócony) lub pełny adres IPv6. Pełny adres IPv6 zostanie skrócony do reprezentacji krótkiego adresu IPv6.

Błędy naprawione

  • Jeśli interfejs API REST jest zablokowany , żądanie ze specjalnie źle sformułowanym adresem URL może ominąć ochronę.
  • Zakres adresów IPv4 na listach dostępu może nie działać zgodnie z oczekiwaniami, w zależności od ustawień serwera/witryny.

Użyj tego linku, aby pobrać wersję rozwojową wtyczki:

https://my.wpcerber.com/downloads/wp-cerber.zip


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.