Development versions

Development version 6.1.3


English version: Development version 6.1.3


Ulepszenia

  • Algorytm Inspektora ruchu wykrywa zniekształcone i podwójne rozszerzenia, takie jak .php.jpg, dokładniej.
  • Listy dostępu akceptują teraz adresy IPv6 w dowolnej formie. Można wprowadzić skrócony adres IPv6 (krótka forma) lub pełny adres IPv6. Pełny adres IPv6 zostanie skrócony do krótkiej reprezentacji adresu IPv6.

Błędy naprawione

Użyj tego linku, aby pobrać wersję rozwojową wtyczki:

https://my.wpcerber.com/downloads/wp-cerber.zip


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.