Development versions

Development version 5.6.5


English version: Development version 5.6.5


Jak zainstalować tę wersję: https://wpcerber.com/development-version/

Nowe funkcje

  • Zezwól na dostęp do API REST WordPress tylko dla zalogowanych użytkowników. Teraz można je włączyć w ustawieniach wtyczki.
  • Od teraz dla nowych użytkowników na stronie wtyczka rejestruje datę rejestracji, adres IP oraz, jeśli ma to zastosowanie, użytkownika, który dodał nowego użytkownika.
  • Sortowanie użytkowników na stronie panelu administracyjnego użytkowników według daty rejestracji. Dzięki temu możesz łatwo zobaczyć ostatnio zarejestrowanych użytkowników. Nowe pole wyboru w zakładce Użytkownicy.

Ulepszenia

  • Nowe style stron administracyjnych Cerbera
  • Przepisano i udoskonalono obsługę rejestracji użytkowników
  • Funkcja rejestrowania aktywności została przepisana i ulepszona
  • Tłumaczenie na język holenderski zostało zaktualizowane dzięki Jonowi Knippenowi
  • Odtąd wszystkie nowe ustawienia wszystkich nowych funkcji będą miały wartości domyślne.

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.