Development versions

Development version 5.6.5


English version: Development version 5.6.5


Jak zainstalować tę wersję: https://wpcerber.com/development-version/

Nowe funkcje

  • Zezwól na dostęp do WordPress REST API tylko dla zalogowanych użytkowników. Teraz dostępne do włączenia w ustawieniach wtyczki.
  • Od teraz dla nowych użytkowników na stronie wtyczka zapisuje datę rejestracji, adres IP oraz, jeśli dotyczy, użytkownika, który dodał nowego użytkownika.
  • Sortowanie użytkowników na stronie pulpitu administratora użytkowników według daty rejestracji. Dzięki temu możesz łatwo zobaczyć ostatnio zarejestrowanych użytkowników. Nowe pole wyboru na karcie Użytkownicy.

Ulepszenia

  • Nowe style dla stron administracyjnych Cerbera
  • Obsługa rejestracji użytkowników została przepisana i ulepszona
  • Funkcja rejestrowania aktywności została przepisana i ulepszona
  • Holenderskie tłumaczenie zostało zaktualizowane dzięki Jonowi Knippenowi
  • Od teraz wszystkie nowe ustawienia dla wszystkich nowych funkcji będą miały wartości domyślne.

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.