Releases

WP Cerber Security 7.9.7


English version: WP Cerber Security 7.9.7


Aby wyprzedzić cyberprzestępczość, stale udoskonalamy algorytmy WP Cerber Security w odpowiedzi na nowe zagrożenia i ryzyka cyberbezpieczeństwa.

Co nowego w tej wersji

Ulepszenia

  • Możliwość wyszukiwania i filtrowania użytkownika na stronie Aktywność
  • Rejestrowanie diagnostyczne skanera złośliwego oprogramowania zostało rozszerzone o dodatkowe informacje debugowania
  • Ulepszona obsługa zaplanowanych zadań konserwacyjnych w instalacji WordPress na wielu stronach
  • Nowa sekcja Changelog na stronie Narzędzia
  • Naprawiono kilka błędów znaczników HTML na stronach administracyjnych wtyczek

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.