Development versions

Development version 5.7.2


English version: Development version 5.7.2


Ta wersja rozwojowa dotyczy trzech mniejszych problemów znalezionych w wersji 5.7.

  1. Adres IP z białej listy można zablokować jako podejrzany adres IP. Jeśli adres IP z białej listy wykona zestaw zabronionych żądań lub wielokrotnie nie rozwiąże problemu reCAPTCHA, adres IP zostanie zablokowany jako podejrzany adres IP.
  2. Po aktualizacji wtyczki do wersji 5.7 następujące ustawienia zostają przywrócone do domyślnych, włączonych stanów:

    1. Wyłącz automatyczne przekierowanie do strony logowania, gdy /wp-admin/ jest żądane przez nieautoryzowane żądanie
    2. Natychmiast zablokuj adres IP przy próbie zalogowania się przy użyciu nieistniejącej nazwy użytkownika
    3. Zablokuj dostęp do WordPress REST API

  3. Komunikaty o błędach w pliku dziennika błędów serwera: Błąd krytyczny: wywołanie niezdefiniowanej funkcji cerber_update_check() w wp-cerber.php w linii 3155

Pobierz tę wersję: https://wpcerber.com/development-version/


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.