Development versions

wersja rozwojowa 5.7.2


English version: Development version 5.7.2


Ta wersja rozwojowa jest adresowana do trzech drobnych problemów znalezionych w wersji 5.7.

  1. IP białej listy można zablokować jako podejrzany adres IP. Jeśli IP na białej liście wykona zestaw zabronionych żądań lub nie rozwiąże wiele razy reCAPTCHA, IP zostanie zablokowane jako podejrzane IP.
  2. Po zaktualizowaniu wtyczki do wersji 5.7 następujące ustawienia są ustawione na domyślne, włączone :

    1. Wyłącz automatyczne przekierowanie na stronę logowania, gdy żądanie / wp-admin / jest wymagane przez nieautoryzowane żądanie
    2. Natychmiast blokuj IP podczas próby zalogowania się za pomocą nieistniejącej nazwy użytkownika
    3. Blokuj dostęp do API REST WordPress

  3. Komunikaty o błędach w pliku dziennika błędów serwera: Błąd krytyczny: wywołanie niezdefiniowanej funkcji cerber_update_check () w wp-cerber.php w linii 3155

Pobierz tę wersję: https://wpcerber.com/development-version/


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.