Development versions

Development version 5.7.2


English version: Development version 5.7.2


Deze ontwikkelingsversie is gericht op de drie kleine problemen in v. 5.7.

  1. Een op de witte lijst geplaatst IP-adres kan worden uitgesloten als een verdacht IP-adres. Als een op de witte lijst geplaatst IP-adres een reeks verboden verzoeken uitvoert of reCAPTCHA meerdere keren niet oplost, wordt het IP-adres vergrendeld als een verdacht IP-adres.
  2. Na het updaten van de plug-in naar de 5.7-versie worden de volgende instellingen ingesteld op hun standaard ingeschakelde status:

    1. Schakel automatische omleiding naar de inlogpagina uit wanneer /wp-admin/ wordt aangevraagd door een niet-geautoriseerd verzoek
    2. Blokkeer IP onmiddellijk wanneer u probeert in te loggen met een niet-bestaande gebruikersnaam
    3. Blokkeer de toegang tot de WordPress REST API

  3. Foutmeldingen in het serverfoutlogbestand: Fatale fout: Oproep naar ongedefinieerde functie cerber_update_check() in wp-cerber.php op regel 3155

Download deze versie: https://wpcerber.com/development-version/


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.