Development versions

Development version 6.1.3


English version: Development version 6.1.3


Verbeteringen

  • Het Traffic Inspector- algoritme detecteert verkeerd opgemaakte en dubbele extensies zoals .php.jpg nauwkeuriger.
  • Toegangslijsten accepteren nu IPv6-adressen in welke vorm dan ook. U kunt een verkorte IPv6 (korte vorm) of een volledige IPv6 invoeren. Een volledige IPv6 wordt ingekort tot de korte IPv6-adresweergave.

Bugs gefixed

  • Als de REST API wordt geblokkeerd , kan een verzoek met een speciaal verkeerd opgemaakte URL de beveiliging omzeilen.
  • Een IPv4-bereik in de toegangslijsten werkt mogelijk niet zoals verwacht, afhankelijk van de server-/site-instellingen.

Gebruik deze link om de ontwikkelingsversie van de plug-in te downloaden:

https://my.wpcerber.com/downloads/wp-cerber.zip


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.