Releases
Releases
Posted By Gregory

WP Cerber Security 8.6.3


English version: WP Cerber Security 8.6.3


Podczas gdy lekarze na całym świecie walczą z COVID-19, my nadal rozwijamy WP Cerber, abyś mógł skuteczniej chronić swojego WordPressa. Ta aktualizacja wprowadza następujące ulepszenia do Twojej witryny.

  • Nowość: Masowe ładowanie wpisów listy dostępu . Użyj nowego pola tekstowego na stronie administracyjnej narzędzi. Wprowadź nowe wpisy listy dostępu, po jednej pozycji w wierszu. Aby dodać opcjonalne komentarze do wpisów, użyj formatu CSV z przecinkiem po adresie IP, na przykład 192.168.11.*, Moja sieć domowa .
  • Ulepszenie: nowe ustawienie skanera złośliwego oprogramowania pozwala zezwolić skanerowi na zmianę uprawnień do folderów i plików, gdy jest to wymagane w celu usunięcia podejrzanego i złośliwego kodu. Normalnie powinien być włączony.
  • Naprawiony błąd: Lista dostępu IPv4 wildcard *.*.*.* nie działa (nie ma żadnego efektu). Jeśli masz taki wpis na swojej liście dostępu, nie musisz nic robić; wtyczka sama to naprawia.
  • Naprawiony błąd: Jeśli biała lista zapytań antyspamowych zawiera więcej niż jeden wpis, nie działają one zgodnie z oczekiwaniami. Czytaj więcej: Konfigurowanie wyjątków dla silnika antyspamowego
  • Drobny błąd naprawiony: kilka pól ustawień nie jest poprawnie zmienianych do wyświetlania na stronach ustawień wtyczek
  • Drobny błąd naprawiony: zapisanie ustawień wtyczki powoduje PHP Ostrzeżenie: Użycie niezdefiniowanej stałej CRB_NX_SLAVE w dzienniku błędów

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.