Releases
Posted By Gregory

WP Cerber 4.8.2


English version: WP Cerber 4.8.2


Dit is een versie voor het oplossen van bugs.

Bugs gefixed

  • Een reden voor het blokkeren van een IP-adres wordt niet weergegeven in meldings-e-mails als Altijd het gehele subnet Klasse C van indringers IP blokkeren is geselecteerd in de instellingen.
  • Een IP-adres uit een bereik kan worden uitgesloten als u overlappende IP-bereiken in beide IP-toegangslijsten heeft. Dat betekent dat u of uw gebruikers mogelijk worden uitgesloten van uw site. Betrokken versie: WP Cerber 4.8.

Kleine veranderingen

  • Vanaf deze versie van de plug-in worden alle databasetabellen gemaakt met een standaard database-engine. Het zou InnoDB moeten zijn. Om erachter te komen welke engine wordt gebruikt, gaat u naar de sectie Extra -> Diagnostische informatie tonen en inspecteert u Engine- info voor de tabellen.
  • Om de compatibiliteit met sommige plug-ins te verbeteren is de e-mailmeldingsfunctie bijgewerkt en wordt nu de door komma's gescheiden lijst met e-mailadressen gebruikt in plaats van een array.

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.