forma wsparcia


English version: Support form


Czy korzystasz z darmowej wersji wtyczki? Wsparcie dla darmowej wersji wtyczki Cerber Security jest dostępne na forum pomocy technicznej: https://wordpress.org/support/plugin/wp-cerber/

Czy jesteś naszym klientem? Prześlij swoje zgłoszenie do pomocy technicznej za pośrednictwem działu pomocy klienta: https://my.wpcerber.com/

Ostrzeżenie! Przed przesłaniem tego formularza musisz przesłać prośbę o pomoc na forum pomocy technicznej lub uzyskać zaproszenie od naszego personelu. Wszystkie zgłoszenia w ciemno są ignorowane.


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.