Posted By Gregory

WordPress Bezpieczeństwo Dokumentacja i Jak to

Dowiedz się, jak używać Cerber Security, aby chronić WordPress i informacje na swojej stronie


English version: WP Cerber Documentation


Jeśli napotkasz problem, uzyskaj kilka odpowiedzi na tej stronie: Szybka pomoc .

Uzyskaj informacje o najnowszej stabilnej wersji: wydania .

Sprawdź najnowszą aktualizację: Pobierz wersję rozwojową .


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.