Releases
Posted By Gregory

WP Cerber 4.7.7


English version: WP Cerber 4.7.7


Nieuwe functies

  • Welkom onzichtbare reCAPTCHA. U kunt kiezen welk type u wilt gebruiken: klassiek zichtbaar of nieuw onzichtbaar reCAPTCHA. Hoe te installeren .
  • reCAPTCHA voor commentaarformulieren is nu beschikbaar. Stop spamcommentaar – gebruik reCAPTCHA als antispamhulpmiddel voor commentaarformulieren van WordPress.

verbeteringen

  • Datums op het plugin-dashboard worden nu weergegeven volgens de taal van de site.
  • Prestatieoptimalisatie voor sommige DB-aanvragen.

Bugs verholpen

  • De knoppen "Netwerk aan de zwarte lijst toevoegen" en "IP aan de zwarte lijst toevoegen" op het tabblad Activiteit werken niet in de Safari-webbrowser.

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.