Releases
Posted By Gregory

WP Cerber 2.7.2


English version: WP Cerber 2.7.2


Naprawiono drobne problemy z wtyczką

  1. Naprawiono błąd związany z konfiguracją WordPress w języku innym niż angielski: wtyczka nie może blokować IP w niektórych środowiskach serwera. Jeśli skonfigurowałeś język inny niż angielski, musisz zainstalować tę wersję.
  2. Naprawiono dwa małe błędy związane z 1) niemożnością usunięcia podsieci IP z list dostępu i 2) uzyskanie adresu IP w przypadku odwrotnego proxy nie działa prawidłowo.

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.