Development versions

Development version 5.8.8


English version: Development version 5.8.8


Terwijl we aan de volgende versie van Cerber Security werken, kondigen we met plezier een nieuwe ontwikkelingsversie van de plug-in aan. Probeer het eens!

Verbeteringen en updates

  • Nu kunt u opmerkingen toevoegen voor vermeldingen in de toegangslijsten
  • Verbeterde compatibiliteit met caching-plug-ins
  • Optimalisaties van codeprestaties

Bugs gefixed

  • De plug-in registreert een uitloggebeurtenis als het daadwerkelijke uitloggen niet gebeurt

Download deze versie: https://wpcerber.com/development-version/


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.