Help

Hoe maak je fouten met database tabellen op te lossen


English version: How to fix errors with database tables


Soms, wanneer u uw website verplaatst naar een nieuwe hosting of de website herstelt vanaf een back-up, kunnen sommige databasetabellen die door de plug-in worden gebruikt, verloren gaan of beschadigd raken.

Om dit te verhelpen en de WP Cerber-tabellen te repareren volgt u de onderstaande stappen.

  1. Meld u aan bij het WordPress-beheerdersdashboard.
  2. Klik in het admin-menu op WP Cerber -> Tools . Je wordt naar de pagina Tools gebracht .
  3. Klik op de pagina Extra op het tabblad Diagnostiek .
  4. Blader naar beneden en vind de knop Reparatietabellen met een moersleutelpictogram. Het bevindt zich in het gedeelte Database-info .
  5. Klik op de knop om de reparatie te starten.

Tijdens de reparatieprocedure reconstrueert de plug-in de databasetabellen en werkt deze de structuur van bestaande bij indien nodig. Het is veilig, er gaan geen gegevens verloren.


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.