Help

Hoe u gebruikerswisseling kunt laten werken met WP Cerber


English version: How to get User Switching working with WP Cerber


De plug-in User Switching is een handige beheerderstool waarmee u snel tussen WordPress-gebruikersaccounts kunt wisselen. Als u echter de aangepaste inlogpagina in de WP Cerber-instellingen hebt geconfigureerd, werkt de plug-in voor gebruikerswisseling mogelijk niet.

Om de functie voor het wisselen van gebruiker weer te laten werken, gaat u naar de Hoofdinstellingen en schakelt u 'Uitgestelde weergave' in het gedeelte Instellingen aangepaste inlogpagina in. Nadat u deze instelling heeft ingeschakeld, controleert u of uw aangepaste pagina zonder problemen werkt.

WordPress-gebruikerswisseling en aangepaste inlogpagina

Waar deze instelling invloed op heeft

Als "Uitgestelde weergave" is ingeschakeld, kunnen de meeste actieve WordPress-plug-ins hun code uitvoeren om de aangepaste inlogpagina te wijzigen en JavaScript-scripts en CSS-stijlen op de pagina te laden vóór WP Cerber. De code van WP Cerber wordt na deze plug-ins aangeroepen en uitgevoerd. Schakel deze instelling niet zonder noodzaak in.


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.