Help

Hoe kan User Switching werken met WP Cerber krijgen


English version: How to get User Switching working with WP Cerber


De User Switching-plug-in is een handige admin-tool waarmee u snel kunt schakelen tussen WordPress-gebruikersaccounts. Als u echter de aangepaste inlogpagina in de WP Cerber-instellingen hebt geconfigureerd, werkt de plug-in voor gebruikerswisseling mogelijk niet.

Om de functie om van gebruiker te wisselen weer aan het werk te krijgen, gaat u naar de Hoofdinstellingen en schakelt u "Uitgestelde weergave" in het gedeelte Aangepaste inlogpagina-instellingen in. Nadat u deze instelling heeft ingeschakeld, controleert u of uw aangepaste pagina zonder problemen werkt.

WordPress User Switching en aangepaste inlogpagina

Wat deze instelling beïnvloedt

Als "Uitgestelde weergave" is ingeschakeld, kunnen de meeste actieve WordPress-plug-ins hun code uitvoeren om de aangepaste inlogpagina te wijzigen, JavaScript-scripts en CSS-stijlen op de pagina te laden vóór WP Cerber. De code van WP Cerber wordt aangeroepen en uitgevoerd na die plug-ins. Schakel deze instelling niet zonder noodzaak in.


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.