Help

Hoe u gebruikerswisseling kunt laten werken met WP Cerber


English version: How to get User Switching working with WP Cerber


De plug-in User Switching is een handige admin-tool waarmee je snel kunt schakelen tussen WordPress-gebruikersaccounts. Als u echter de aangepaste inlogpagina hebt geconfigureerd in de WP Cerber-instellingen, werkt de plug-in User Switching mogelijk niet.

Om de functie voor het wisselen van gebruiker weer te laten werken, gaat u naar de Hoofdinstellingen en schakelt u "Uitgestelde weergave" in het gedeelte Instellingen aangepaste aanmeldingspagina in. Nadat u deze instelling heeft ingeschakeld, controleert u of uw aangepaste pagina probleemloos werkt.

WordPress-gebruikers wisselen en aangepaste inlogpagina

Wat deze instelling beïnvloedt

Als "Uitgestelde weergave" is ingeschakeld, kunnen de meeste actieve WordPress-plug-ins hun code uitvoeren om de aangepaste inlogpagina te wijzigen, JavaScript-scripts en CSS-stijlen op de pagina vóór WP Cerber te laden. De code van WP Cerber wordt aangeroepen en uitgevoerd na die plug-ins. Activeer deze instelling niet zonder noodzaak.


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.