Help

Jak zdobyć użytkownika pracującego przełączania z WP Cerber


English version: How to get User Switching working with WP Cerber


Wtyczka User Switching to przydatne narzędzie administracyjne, które umożliwia szybkie przełączanie się między kontami użytkowników WordPress. Jeśli jednak skonfigurowałeś niestandardową stronę logowania w ustawieniach WP Cerber, wtyczka przełączania użytkowników może nie działać.

Aby ponownie uruchomić funkcję przełączania użytkowników, przejdź do Ustawień głównych i włącz opcję „Odroczone renderowanie” w sekcji Ustawienia niestandardowej strony logowania. Po włączeniu tego ustawienia sprawdź, czy Twoja strona niestandardowa działa bez problemów.

Przełączanie użytkowników WordPress i niestandardowa strona logowania

Na co wpływa to ustawienie

Jeśli opcja „Odroczone renderowanie” jest włączona, większość aktywnych wtyczek WordPress może wykonać swój kod, aby zmienić niestandardową stronę logowania, załadować skrypty JavaScripts i style CSS na stronie przed WP Cerber. Kod WP Cerbera jest wywoływany i wykonywany po tych wtyczkach. Nie włączaj tego ustawienia bez konieczności.


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.