Help

Jak uzyskać przełączanie użytkowników współpracujące z WP Cerber


English version: How to get User Switching working with WP Cerber


Wtyczka User Switching to przydatne narzędzie administracyjne, które umożliwia szybkie przełączanie między kontami użytkowników WordPress. Jeśli jednak skonfigurowałeś niestandardową stronę logowania w ustawieniach WP Cerber, wtyczka przełączania użytkowników może nie działać.

Aby ponownie uruchomić funkcję przełączania użytkowników, przejdź do Ustawień głównych i włącz opcję „Renderowanie opóźnione” w sekcji ustawień Niestandardowa strona logowania. Po włączeniu tego ustawienia sprawdź, czy Twoja strona niestandardowa działa bez problemów.

Przełączanie użytkowników WordPress i niestandardowa strona logowania

Na co wpływa to ustawienie

Jeśli włączone jest „Odroczone renderowanie”, większość aktywnych wtyczek WordPress może wykonać swój kod, aby zmienić niestandardową stronę logowania, załadować skrypty JavaScript i style CSS na stronie przed WP Cerber. Kod WP Cerbera jest wywoływany i wykonywany po tych wtyczkach. Nie włączaj tego ustawienia bez konieczności.


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.