Releases
Posted By Gregory

WP Cerber Security 4.9


English version: WP Cerber Security 4.9


Verbeteringen

  • Aanvullende details worden gelogd en weergegeven op de activiteitenpagina: de URL van een verzoek en de beslissing die de plug-in-engine heeft genomen.
  • Een mooi paneel toegevoegd met prestatie-indicatoren die belangrijke gebeurtenissen in de afgelopen 24 uur laten zien.
  • Om de betrouwbaarheid te verbeteren is er een code voor zelfcontrole toegevoegd.
  • Welkom Polen! Poolse vertaling is toegevoegd, dankzij Wojciech Górski.

Kleine veranderingen

  • Sommige vertalingen (taalbestanden) zijn gecorrigeerd en bijgewerkt.
  • Prestaties verbeteren: sommige databasegerelateerde code is geoptimaliseerd.
  • Op een multisite WP-installatie worden geplande taken één keer per uur uitgevoerd voor het hele netwerk: er zijn geen overtollige SQL-query's wanneer de plug-in elk uur cron-taken uitvoert.

Bugs gefixed

  • De taal voor zichtbare reCAPTCHA is niet ingesteld volgens de taalinstelling van de site. Het is altijd Engels.

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.