Releases

WP Cerber Security 5.5


English version: WP Cerber Security 5.5


Nieuwe functies

  • Witte lijst voor de WordPress antispam-engine . Hiermee kunt u een lijst met uitzonderingen maken door een tekenreeks op te geven om deze te doorzoeken in een aanvraag-URI. Cerber antispam beschermt het registratieformulier, het commentaarformulier en talloze andere contactformulieren.
  • Witte lijst voor REST API-verzoeken. Hiermee kunt u een lijst met naamruimte-uitzonderingen maken als de REST API is uitgeschakeld . Bovendien kunt u de toegang tot de REST API beperken met witte en zwarte IP-netwerktoegangslijsten .
  • Schakel de toegang tot gebruikersgegevens via REST API uit en stop de REST API-gebruikersopsomming.

Verbeteringen

  • Nu geeft de plug-in gebeurtenisdetails nauwkeuriger weer op de activiteitenpagina.

Bugs gefixed

  • Overmatige meldingen. In sommige omstandigheden stuurt de plug-in u e-mailmeldingen waarvoor u zich niet hebt geabonneerd. Lees meer over meldingen .
  • Na het upgraden van de plug-in wordt een onjuiste melding over een kleine databasefout weergegeven op de beheerpagina Tools/Diagnostic.

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.