Releases

WP Cerber Security 5.5


English version: WP Cerber Security 5.5


Nowe funkcje

  • Biała lista dla silnika antyspamowego WordPress . Umożliwia tworzenie listy wyjątków, określając łańcuch znaków, aby przeszukać go w identyfikatorze URI żądania. Cerber antyspam chroni formularz rejestracyjny, formularz komentarza i mnóstwo innych formularzy kontaktowych.
  • Biała lista żądań interfejsu API REST. Umożliwia tworzenie listy wyjątków przestrzeni nazw, jeśli REST API jest wyłączony . Dodatkowo możesz ograniczyć dostęp do REST API za pomocą białych i czarnych list dostępu do sieci IP .
  • Wyłącz dostęp do danych użytkownika za pośrednictwem interfejsu API REST i zatrzymaj wyliczanie użytkowników interfejsu API REST.

Ulepszenia

  • Teraz wtyczka dokładniej wyświetla szczegóły wydarzenia na stronie Aktywności.

Błędy naprawione

  • Nadmierne powiadomienia. W niektórych okolicznościach wtyczka wysyła powiadomienia e-mail, których nie subskrybowałeś. Przeczytaj więcej o powiadomieniach .
  • Po uaktualnieniu wtyczki na stronie administracyjnej Narzędzia / Diagnostyka wyświetlane jest niepoprawne powiadomienie o drobnym błędzie bazy danych.

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.