Releases

WP Cerber Security 8.5.6


English version: WP Cerber Security 8.5.6


Wat is er nieuw

Nu kunt u het aantal dagen dat loggegevens in de database worden bijgehouden afzonderlijk instellen voor geauthenticeerde (ingelogde) websitegebruikers en niet-geauthenticeerde (niet ingelogde) bezoekers. Deze instellingen worden ook afzonderlijk geconfigureerd voor zowel het activiteitenlogboek als het live verkeerslogboek.

Verbeteringen en updates

  • Je kunt de Citadel-modusfunctie nu volledig uitschakelen in de Hoofdinstellingen
  • Wanneer u een ZIP-archief uploadt naar de integriteitsscannerpagina, worden nu geneste ZIP-archieven verwerkt en worden fouten naar het diagnostische logboek geschreven als dit is ingeschakeld
  • Het uiterlijk van het activiteitenlogboek heeft kleine visuele verbeteringen ondergaan
  • Als het aantal dagen dat logrecords moeten worden bewaard niet is ingesteld of op nul is ingesteld, gebruikt de plug-in in plaats daarvan de standaardinstelling. Voorheen kon u dit op nul zetten en logboekrecords oneindig bijhouden.

Bugs gefixed

  • De zwarte lijstknoppen op het tabblad Activiteit werken niet en geven 'Onjuist IP-adres of IP-bereik' weer.
  • PHP-kennisgeving: probeert eigenschap 'ID' van niet-object op te halen in cerber-load.php op regel 1131

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.