Releases

WP Cerber Security 8.5.6


English version: WP Cerber Security 8.5.6


Co nowego

Teraz możesz osobno ustawić ilość dni przechowywania logów w bazie danych dla uwierzytelnionych (zalogowanych) użytkowników serwisu i nieuwierzytelnionych (niezalogowanych) odwiedzających. Te ustawienia są konfigurowane oddzielnie zarówno dla dziennika aktywności, jak i dziennika ruchu na żywo.

Ulepszenia i aktualizacje

  • Możesz teraz całkowicie wyłączyć funkcję trybu Cytadeli w Ustawieniach głównych
  • Kiedy przesyłasz archiwum ZIP na stronę skanera integralności, przetwarza ono teraz zagnieżdżone archiwa ZIP i zapisuje błędy w dzienniku diagnostycznym, jeśli jest włączone
  • Wygląd dziennika aktywności uległ niewielkim ulepszeniom wizualnym
  • Jeśli liczba dni przechowywania zapisów dziennika nie jest ustawiona lub ustawiona na zero, wtyczka użyje zamiast tego ustawienia domyślnego. Wcześniej można było ustawić go na zero i prowadzić zapisy dziennika w nieskończoność.

Błędy naprawione

  • Przyciski czarnej listy na karcie Aktywność nie działają, wyświetlając komunikat „Nieprawidłowy adres IP lub zakres adresów IP”.
  • Uwaga PHP: Próba uzyskania właściwości „ID” obiektu innego niż obiekt w cerber-load.php w linii 1131

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.