Releases

WP Cerber Security 8.5.6


English version: WP Cerber Security 8.5.6


Co nowego

Teraz możesz osobno ustawić liczbę dni przechowywania rekordów dziennika w bazie danych dla uwierzytelnionych (zalogowanych) użytkowników strony i nieautoryzowanych (niezalogowanych) odwiedzających. Te ustawienia są konfigurowane zarówno oddzielnie dla dziennika aktywności, jak i dziennika ruchu na żywo.

Ulepszenia i aktualizacje

  • Możesz teraz całkowicie wyłączyć funkcję trybu Cytadela w Ustawieniach głównych
  • Podczas przesyłania archiwum ZIP na stronie skanera integralności przetwarza teraz zagnieżdżone archiwa ZIP i zapisuje błędy w dzienniku diagnostycznym, jeśli jest włączony
  • Wygląd dziennika aktywności został nieznacznie ulepszony
  • Jeśli liczba dni przechowywania rekordów dziennika nie jest ustawiona lub ustawiona na zero, wtyczka używa zamiast tego ustawienia domyślnego. Wcześniej można było ustawić go na zero i przechowywać zapisy dziennika w nieskończoność.

Błędy naprawione

  • Przyciski czarnej listy na karcie Aktywność nie działają, pokazując „Nieprawidłowy adres IP lub zakres IP”.
  • Uwaga PHP: Próba uzyskania właściwości „ID” obiektu niebędącego obiektem w pliku cerber-load.php w linii 1131

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.