Releases
Releases
Posted By Gregory

WP Cerber Security 8.9


English version: WP Cerber Security 8.9


Deze versie brengt veel kleine maar belangrijke wijzigingen en updates met zich mee voor veel delen van WP Cerber, maar vooral voor de malwarescanner. Bijna alle aspecten van het scannen van bestanden zijn verbeterd en geoptimaliseerd. Het betekent minder valse positieven, nauwkeurigere risicoanalyses en betere scanprestaties. Hoewel de meeste zich onder de motorkap bevinden, verwachten we dat u een betere ervaring met de scanner zult krijgen.

Veranderingen doorbreken

De minimaal ondersteunde PHP-versie is 7.0.

Verbeteringen

 • Een bijgewerkte scanstatistiek en filterwidget. Geeft dynamisch de belangrijkste problemen met sorteren weer.
 • Het voltooiingspercentage van een scannerstap wordt nu weergegeven.
 • Het opschonen van verkeerd opgemaakte bestandsnamen in de scannerrapporten is verbeterd om mogelijke problemen met de lay-out van de pagina met scanresultaten te voorkomen als malware verkeerd opgemaakte bestandsnamen maakt om de detectie ervan te belemmeren.
 • De verwerking van WordPress-landinstellingen en -versies op websites met meertalige plug-ins is verbeterd.
 • Een ontbrekend wp-config-sample.php-bestand wordt niet meer als een probleem gerapporteerd in de resultaten van de scan.
 • Verbeterde verwerking van REGEX-patronen voor de instelvelden "E-mailadressen beperken" en "Verboden gebruikersnamen". Nu ondersteunen ze REGEX-kwantificatoren.
 • Tekst op de verboden pagina is nu vertaalbaar.
 • U kunt de string "User-Agent" specificeren voor verzoeken van de hoofd- (master) Cerber.Hub-website door de PHP-constante CERBER_HUB_UA in het wp-config.php-bestand te definiëren. Hier is de regel die u kunt gebruiken: define('CERBER_HUB_UA', 'My User Agent');
 • Diagnostische registratie voor netwerkverzoeken aan de WP Cerber-cloud. Om loggen in te schakelen, definieert u de PHP-constante CERBER_CLOUD_DEBUG in het wp-config.php-bestand. Logboekregistratie omvat alleen beheerdersactiviteiten op de WP Cerber-beheerpagina's. Hier is de regel die u moet toevoegen: define('CERBER_CLOUD_DEBUG', 1);
 • Belangrijke wijzigingen op de beheerderspagina's van de plug-in: alle versies van de Internet Explorer-browser en Safari-browser versie 13.0 en ouder worden niet meer ondersteund, wat betekent dat sommige elementen mogelijk niet werken zoals verwacht.

Kleine bugs opgelost

 • Scannerfout: sommige lange bestandsnamen in de scanresultaten verstoren de lay-out van de pagina met scanresultaten, waardoor het moeilijk wordt om te navigeren en te gebruiken.
 • Scannerbug: ongewenste bestandsextensies worden niet gedetecteerd als een bestand als schadelijk wordt geïdentificeerd.
 • Scannerfout: als een bestand ontbreekt, wordt de volledige bestandsnaam niet weergegeven in de scanresultaten wanneer u op het pictogram “Toon volledige bestandsnamen” klikt.
 • PHP-waarschuwing: "Ongedefinieerde variabele $user_login in /wp-login.php."
 • PHP-waarschuwing: "Ongedefinieerde variabele $fout in /wp-login.php."
 • PHP 8 verouderd: "Vereiste parameter $function volgt optionele parameter $pattern in /plugins/wp-cerber/cerber-scanner.php."
 • PHP Fatale fout: "Oproep naar ongedefinieerde functie crb_admin_hash_token() in cerber-load.php."
 • PHP-opmerking: "Ongedefinieerde eigenschap: WP_Error::$ID in cerber-load.php."

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.