Releases
Releases
Posted By Gregory

WP Cerber Security 8.9


English version: WP Cerber Security 8.9


Ta wersja wprowadza wiele małych, ale ważnych zmian i aktualizacji do wielu części WP Cerber, ale przede wszystkim do skanera złośliwego oprogramowania. Prawie wszystkie aspekty skanowania plików zostały ulepszone i zoptymalizowane. Oznacza to mniej fałszywych alarmów, dokładniejszą analizę ryzyka i lepszą wydajność skanowania. Chociaż większość z nich jest pod maską, spodziewamy się, że korzystanie ze skanera będzie lepsze.

Przełamujące zmiany

Minimalna obsługiwana wersja PHP to 7.0.

Ulepszenia

 • Zaktualizowana statystyka skanowania i widżet filtrowania. Dynamicznie wyświetla najważniejsze problemy z sortowaniem.
 • Teraz wyświetlany jest procent ukończenia kroku skanera.
 • Udoskonalono usuwanie zniekształconych nazw plików w raportach skanera, aby uniknąć możliwych problemów z układem strony wyników skanowania, jeśli złośliwe oprogramowanie tworzy zniekształcone nazwy plików, aby utrudnić ich wykrywanie.
 • Poprawiono obsługę lokalizacji i wersji WordPressa na stronach internetowych z wtyczkami wielojęzycznymi.
 • Brakujący plik wp-config-sample.php nie jest już zgłaszany jako problem w wynikach skanowania.
 • Ulepszona obsługa wzorców REGEX dla pól ustawień „Ogranicz adresy e-mail” i „Zabronione nazwy użytkowników”. Teraz obsługują kwantyfikatory REGEX.
 • Tekst na zakazanej stronie można teraz przetłumaczyć.
 • Możesz określić ciąg „User-Agent” dla żądań z głównej (głównej) witryny Cerber.Hub, definiując stałą PHP CERBER_HUB_UA w pliku wp-config.php. Oto linia, której możesz użyć: define('CERBER_HUB_UA', 'My User Agent');
 • Rejestrowanie diagnostyczne żądań sieciowych do chmury WP Cerber. Aby włączyć rejestrowanie, zdefiniuj stałą PHP CERBER_CLOUD_DEBUG w pliku wp-config.php. Rejestrowanie obejmuje tylko operacje administracyjne na stronach administracyjnych WP Cerber. Oto linia, którą musisz dodać: define('CERBER_CLOUD_DEBUG', 1);
 • Przełomowe zmiany na stronach administracyjnych wtyczek: wszystkie wersje przeglądarki Internet Explorer i Safari w wersji 13.0 i starszej nie są już obsługiwane, co oznacza, że niektóre elementy mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

Naprawiono drobne błędy

 • Błąd skanera: niektóre długie nazwy plików w wynikach skanowania naruszają układ strony wyników skanowania, co utrudnia nawigację i używanie.
 • Błąd skanera: niechciane rozszerzenia plików nie są wykrywane, jeśli plik zostanie zidentyfikowany jako złośliwy.
 • Błąd skanera: jeśli brakuje pliku, pełna nazwa pliku nie jest wyświetlana w wynikach skanowania po kliknięciu ikony „Pokaż pełne nazwy plików”.
 • Ostrzeżenie PHP: "Niezdefiniowana zmienna $user_login w /wp-login.php."
 • Ostrzeżenie PHP: "Niezdefiniowana zmienna $error w /wp-login.php."
 • PHP 8 Przestarzałe: "Wymagany parametr $funkcja występuje po opcjonalnym parametrze $pattern w /plugins/wp-cerber/cerber-scanner.php."
 • Błąd krytyczny PHP: "Wywołaj niezdefiniowaną funkcję crb_admin_hash_token() w cerber-load.php."
 • Uwaga PHP: "Niezdefiniowana właściwość: WP_Error::$ID w cerber-load.php."

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.