Releases

WP Cerber Security 9.3.3


English version: WP Cerber Security 9.3.3


Dit is een onderhoudsrelease. We hebben een bug opgelost die verhindert dat standaardwaarden van sommige WP Cerber-instellingen worden geladen bij activering van de plug-in. Op sommige websites kan de bug inconsistentie in de plug-inconfiguratie en een suboptimale beveiliging veroorzaken.

Deze release wordt automatisch geïnstalleerd als u WP Cerber versie 9.2 of nieuwer gebruikt en automatische updates voor WP Cerber hebt geactiveerd.

Als u WP Cerber ouder dan versie 9.2 gebruikt, kunt u deze release installeren zoals hier beschreven: https://wpcerber.com/installation/


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.