Releases

WP Cerber Security 9.3.3


English version: WP Cerber Security 9.3.3


To jest wersja konserwacyjna. Naprawiliśmy błąd, który uniemożliwia ładowanie domyślnych wartości niektórych ustawień WP Cerber po aktywacji wtyczki. Na niektórych stronach błąd może powodować niespójność konfiguracji wtyczek i nieoptymalne bezpieczeństwo.

Ta wersja zostanie zainstalowana automatycznie, jeśli używasz WP Cerber w wersji 9.2 lub nowszej i aktywowałeś automatyczne aktualizacje dla WP Cerber .

Jeśli używasz WP Cerber w wersji starszej niż 9.2, możesz zainstalować tę wersję w sposób opisany tutaj: https://wpcerber.com/installation/


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.