WordPress Security How To
Posted By Gregory

Jak włączyć automatyczne aktualizacje dla WP Cerber


English version: How to enable automatic updates for WP Cerber


Począwszy od WP Cerber 9.2 , możesz włączyć automatyczne aktualizacje wtyczek za pomocą kilku kliknięć. Jeśli używasz starszej wersji WP Cerber, wykonaj te proste kroki, aby zaktualizować wtyczkę: https://wpcerber.com/installation/

Aby włączyć automatyczne aktualizacje dla WP Cerber, musisz włączyć dwa ustawienia. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w informacjach podanych poniżej.

  1. Włącz opcję „Użyj repozytorium wtyczek WP Cerber” w zakładce „Ustawienia główne” i zapisz ustawienia.
  2. Przejdź do strony administratora „Wtyczki” i kliknij link „Włącz automatyczne aktualizacje” znajdujący się w wierszu WP Cerber obok opisu wtyczki.

Krok 1. Włącz korzystanie z repozytorium wtyczek WP Cerber

Kliknij „WP Cerber” w menu administracyjnym panelu WordPress. Przejdź do zakładki „Ustawienia główne”. Przewiń w dół do sekcji „Ustawienia specyficzne dla witryny”. Włącz opcję „Użyj repozytorium wtyczek WP Cerber” i zapisz ustawienia. Teraz, jeśli dostępna jest nowsza wersja WP Cerber do zainstalowania, na stronie administratora „Wtyczki” pojawi się komunikat informujący o tej wersji. Możesz kliknąć link „Aktualizuj teraz”, aby zaktualizować wtyczkę. Należy pamiętać, że jeśli nowa wersja jest dostępna do zainstalowania z repozytorium wtyczek wordpress.org, zostanie ona z niego zainstalowana. Oznacza to, że wersja wtyczki z repozytorium wtyczek wordpress.org ma pierwszeństwo przed wersją z repozytorium WP Cerber .

Włącz repozytorium wtyczek WP Cerber

Krok 2. Włącz automatyczne aktualizacje dla WP Cerber

Po włączeniu korzystania z repozytorium wtyczek WP Cerber możesz włączyć automatyczne aktualizacje dla WP Cerber na stronie administracyjnej „Wtyczki”. Aby je włączyć, kliknij „Włącz automatyczne aktualizacje” w wierszu WP Cerber obok opisu wtyczki.

Włączenie automatycznych aktualizacji wtyczki WP Cerber WordPress


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.