WordPress Security How To

Jak włączyć automatyczne aktualizacje dla WP Cerber


English version: How to enable automatic updates for WP Cerber


Uruchamiając WP Cerber 9.2 , możesz włączyć automatyczne aktualizacje wtyczek za pomocą kilku kliknięć. Jeśli nadal używasz starszej wersji WP Cerber, wykonaj te proste kroki, aby ją zaktualizować: https://wpcerber.com/installation/

Aby włączyć automatyczne aktualizacje dla WP Cerber, musisz włączyć dwa ustawienia. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się na stronie poniżej.

  1. Włącz opcję „Użyj repozytorium wtyczek WP Cerber” na karcie „Ustawienia główne” i zapisz ustawienia.
  2. Przejdź do strony administratora „Wtyczki” i kliknij link „Włącz automatyczne aktualizacje” znajdujący się w wierszu WP Cerber obok opisu wtyczki.

Krok 1. Włącz korzystanie z repozytorium wtyczek WP Cerber

Kliknij „WP Cerber” w menu administratora pulpitu nawigacyjnego WordPress. Przejdź do zakładki „Ustawienia główne”. Przewiń w dół do sekcji „Ustawienia specyficzne dla witryny”. Włącz opcję „Użyj repozytorium wtyczek WP Cerber” i zapisz ustawienia. Teraz, jeśli dostępna jest nowsza wersja WP Cerber do zainstalowania, zobaczysz monit informujący o tej wersji na stronie administratora „Wtyczki”. Możesz kliknąć link „aktualizuj teraz”, aby zaktualizować wtyczkę. Należy zauważyć, że jeśli nowa wersja jest dostępna do zainstalowania z repozytorium wtyczek wordpress.org, jest ona instalowana z tego repozytorium. Oznacza to, że wersja wtyczki z repozytorium wtyczek wordpress.org ma pierwszeństwo przed wersją z repozytorium WP Cerber .

Włącz repozytorium wtyczek WP Cerber

Krok 2. Włącz automatyczne aktualizacje dla WP Cerber

Po włączeniu korzystania z repozytorium wtyczek WP Cerber możesz włączyć automatyczne aktualizacje WP Cerber na stronie administratora „Wtyczki”. Aby je włączyć, kliknij „Włącz automatyczne aktualizacje” w wierszu WP Cerber obok opisu wtyczki.

Włączanie automatycznych aktualizacji wtyczki WP Cerber WordPress


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.