Releases
Releases

WP Cerber Security 9.2


English version: WP Cerber Security 9.2


To ważna aktualizacja zabezpieczeń zawierająca poprawkę luki w zabezpieczeniach. Zainstaluj go jak najszybciej, pobierając nową wersję WP Cerber z naszej strony internetowej lub repozytorium wtyczek wordpress.org. Skorzystaj z linku do pobrania wtyczki podanego poniżej.

Nowe ustawienia

  1. Niestandardowy komunikat o błędzie logowania. Jeśli wyświetlanie domyślnego komunikatu o błędzie logowania do WordPress jest wyłączone, możesz opcjonalnie określić własny komunikat o błędzie logowania. Ta funkcja jest dostępna w wersji profesjonalnej .
  2. Niestandardowy komunikat o błędzie resetowania hasła. Jeśli wyświetlanie domyślnego komunikatu o błędzie resetowania hasła WordPress jest wyłączone, możesz opcjonalnie określić własny komunikat o błędzie resetowania hasła. Ta funkcja jest dostępna w wersji profesjonalnej .

Ulepszenia

  1. Zaimplementowano nagłówek HTTP Content-Security-Policy jako dodatkową warstwę ochrony przed atakami Cross-Site Scripting (XSS) na strony administracyjne WP Cerber. Niezabezpieczone połączenia HTTP ze stronami administracyjnymi WP Cerber nie są już obsługiwane.
  2. Wdrożono obsługę nowego repozytorium oprogramowania WP Cerber . Repozytorium oprogramowania to nasza specjalna strona internetowa, na której publikujemy aktualizacje naszych wtyczek i dodatków, umożliwiając naszym klientom aktualizację ich bezpośrednio z panelu WordPress. Korzystanie z repozytorium można wyłączyć w ustawieniach.

Naprawione błędy

  1. Naprawiono błąd „Wywołanie funkcji członkowskiej is_block_editor() na null”, który pojawia się podczas próby załadowania dowolnej strony administracyjnej (zaczynającej się od /wp-admin/) przez nieautoryzowane żądanie. Błąd występuje tylko wtedy, gdy dwa poniższe ustawienia są skonfigurowane jako: „Wyłącz przekierowanie pulpitu nawigacyjnego” jest włączone, a „Wyświetl stronę 404” jest ustawione na „Użyj szablonu 404 z aktywnego motywu”.
  2. Naprawiono drobny błąd: W niektórych wierszach dziennika nie są wyświetlane żadne flagi krajów podczas przeglądania logów WP Cerber na zarządzanej stronie internetowej za pośrednictwem Cerber.Hub.
  3. Naprawiono drobny błąd: Przeglądarka plików nie wyświetla zawartości pliku podczas przeglądania wyników skanowania zarządzanej witryny poprzez Cerber.Hub.

Jak zainstalować tę wersję?

Jeśli wtyczka nie jest jeszcze dostępna do aktualizacji z pulpitu nawigacyjnego WordPress, użyj tego linku, aby pobrać WP Cerber 9.2 i zainstalować go ręcznie: https://downloads.wpcerber.com/plugin/wp-cerber.9.2.zip

Alternatywnie możesz skorzystać z tego linku: https://downloads.wordpress.org/plugin/wp-cerber.9.2.zip

Aby ręcznie zainstalować wtyczkę, wykonaj te proste kroki: https://wpcerber.com/installation/


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.