Releases

WP Cerber Security 9.2


English version: WP Cerber Security 9.2


Jest to ważna aktualizacja zabezpieczeń zawierająca poprawkę luki w zabezpieczeniach. Zainstaluj go tak szybko, jak to możliwe, pobierając nową wersję WP Cerber z naszej strony internetowej lub repozytorium wtyczek wordpress.org. Użyj poniższego linku do pobrania wtyczki.

Nowe ustawienia

  1.  Niestandardowy komunikat o błędzie logowania. Jeśli wyświetlanie domyślnego komunikatu o błędzie logowania WordPress jest wyłączone, możesz opcjonalnie określić własny komunikat o błędzie logowania. Dostępny w wersji profesjonalnej.
  2. Niestandardowy komunikat o błędzie resetowania hasła. Jeśli wyświetlanie domyślnego komunikatu o błędzie resetowania hasła WordPress jest wyłączone, możesz opcjonalnie określić własny komunikat o błędzie resetowania hasła. Dostępny w wersji profesjonalnej.

 Ulepszenia

  1. Zaimplementowano nagłówek HTTP Content-Security-Policy jako dodatkową warstwę ochrony dla stron administracyjnych WP Cerber. Oznacza to również brak obsługi niezabezpieczonych połączeń HTTP ze stronami administracyjnymi WP Cerber.
  2. Wdrożono obsługę nowego repozytorium oprogramowania WP Cerber . Repozytorium oprogramowania to nasza specjalna strona internetowa, na której publikujemy aktualizacje naszych wtyczek i dodatków, dzięki czemu nasi klienci mogą je aktualizować z pulpitu WordPress. Korzystanie z repozytorium można wyłączyć w ustawieniach.

Naprawione błędy

  1. Naprawiono błąd „Wywołaj funkcję członka is_block_editor() przy wartości null”, który występuje podczas próby załadowania dowolnej strony administracyjnej (zaczynającej się od /wp-admin/) przez nieautoryzowane żądanie. Błąd występuje tylko wtedy, gdy dwa następujące ustawienia są skonfigurowane jako: „Wyłącz przekierowanie pulpitu nawigacyjnego” jest włączone, a „Wyświetl stronę 404” jest ustawione na „Użyj szablonu 404 z aktywnego motywu”.
  2. Naprawiono drobny błąd: żadne flagi krajów nie są wyświetlane w niektórych wierszach dziennika podczas przeglądania dzienników WP Cerber na zarządzanej stronie internetowej za pośrednictwem Cerber.Hub.
  3. Naprawiono drobny błąd: przeglądarka plików nie pokazuje zawartości pliku podczas przeglądania wyników skanowania na zarządzanej stronie internetowej za pośrednictwem Cerber.Hub.

Jak zainstalować tę wersję?

Jeśli wtyczka nie jest jeszcze dostępna do aktualizacji z pulpitu WordPress, użyj tego linku, aby pobrać WP Cerber 9.2 i zainstalować go ręcznie: https://downloads.wpcerber.com/plugin/wp-cerber.9.2.zip

Alternatywnie możesz użyć tego linku: https://downloads.wordpress.org/plugin/wp-cerber.9.2.zip

Aby zainstalować wtyczkę ręcznie, wykonaj te proste kroki: https://wpcerber.com/installation/


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.