Releases

WP Cerber 1.1


English version: WP Cerber 1.1


  • Dodaj możliwość filtrowania listy aktywności według adresu IP, nazwy użytkownika lub konkretnego zdarzenia. Możesz zobaczyć, co się stanie i kiedy to się stało z określonym adresem IP lub nazwą użytkownika. Gdy IP osiągnie limit prób logowania i kiedy został zablokowany.
  • Dodaj ochronę przed dodaniem do podsieci czarnej listy dostępu IP należy do bieżącej sesji użytkownika.
  • Dodaj opcję pracy z witryną / serwerem za odwrotnym proxy.
  • Zaktualizuj instrukcję instalacji.

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.