Releases

WP Cerber 1.7 z ulepszeń interfejsu administratora


English version: WP Cerber 1.7 with admin interface improvements


  • Dodano możliwość automatycznego usuwania starych rekordów z dziennika aktywności użytkownika. Sprawdź Zachowaj rekordy dla pola na stronie ustawień. To ustawienie określa, ile dni WP Cerber będzie prowadzić zapisy dziennika. Dziennik zostanie automatycznie wyczyszczony zgodnie z harmonogramem.
  • Dodano paginację dla ekranów Aktywność użytkownika i Blokady.
  • Dodano możliwość szybkiego resetowania ustawień zabezpieczeń do zalecanych ustawień domyślnych w dowolnym momencie. Nie ma wpływu na niestandardowy adres URL logowania i listy dostępu IP.
  • Dodano tłumaczenie niemieckie (Deutsch) dzięki mario.

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.