Releases

WP Cerber 4.1


English version: WP Cerber 4.1


Nowy

Aktualizacje

  • Zaktualizowany kod filtru „registration_errors” w celu obsługi błędów w odpowiedni sposób.
  • Tłumaczenie francuskie zostało zaktualizowane.

Naprawiono problemy

  • Ładowanie ustawień z pliku z kluczem reCAPTCHA i sekretem na innej stronie internetowej nadpisuje istniejący klucz reCAPTCHA i tajne wartościami z pliku.
  • Wtyczka próbuje zweryfikować reCAPTCHA w formularzu logowania WooCommerce, jeśli walidacja została włączona tylko dla domyślnego formularza logowania WordPress.

Pobierz link: http://wpcerber.com/downloads/wp-cerber.zip

Last posts from WordPress security blog


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.